ASAT, p-

System

Plasma

Synonym

Aspartat aminotransferas (E.C.2.6.1.1)

Remiss

Beställs elektroniskt alt. remiss 1

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras. Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Hemolys medför falskt förhöjda värden.
  • Svar lämnas inte vid hemolys.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   < 0,83 µkat/L
1 mån - 1 år   < 1,3 µkat/L
1 - 3 år   < 1,2 µkat/L
4 - 6 år   < 1,0 µkat/L
7 - 9 år   < 0,70 µkat/L
10 - 12 år   < 0,63 µkat/L
13 - 15 år   < 0,54 µkat/L
16 - 18 år   < 0,51 µkat/L
>18 år   < 0,60 µkat/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   < 0,87 µkat/L
1 mån - 1 år   < 1,1 µkat/L
1 - 3 år   < 0,95 µkat/L
4 - 6 år   < 0,82 µkat/L
7 - 9 år   < 0,72 µkat/L
10 - 12 år   < 0,65 µkat/L
13 - 15 år   < 0,66 µkat/L
16 - 18 år   < 0,66 µkat/L
>18 år   < 0,75 µkat/L

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, µkat/L.

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:49