ALP, P-

System

Plasma

Synonym

Fosfatas, alkalisk (E.C.3.1.3.1)

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1
  • Ingår i Profil 3 och Profil 4

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Hemolys medför falskt för låga  värden.
  • Svar lämnas inte vid stark hemolys.

Minsta volym

150 µL plasma, 1/2 microtainerrör.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   0,82 - 6,9 µkat/L
1 mån - 1 år   2,11 - 5,8 µkat/L
1 - 3 år   1,84 - 5,39 µkat/L
4 - 6 år   1,63 - 5,05 µkat/L
7 - 9 år   1,17 - 5,53 µkat/L
10 - 12 år   0,87 - 5,64 µkat/L
13 - 15 år   0,86 - 2,75 µkat/L
16 - 18 år   0,80 - 2,02 µkat/L
> 18 år   0,60 - 1,8  µkat/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   1,28 - 5,37 µkat/L
1 mån - 1 år   1,39 - 6,51 µkat/L
1 - 3 år   1,77 - 5,87 µkat/L
4 - 6 år   1,58 - 5,25 µkat/L
7 - 9 år   1,46 - 5,36 µkat/L
10 - 12 år   0,71 - 6,15 µkat/L
13 - 15 år   1,26 - 6,63 µkat/L
16 - 18 år   0,88 - 2,91 µkat/L
> 18 år   0,60 - 1,8  µkat/L

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, µkat/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:47