Alkalisk fosfatasaktivitet, lkc- (LAPA)

System

Leukocyter

Synonym

Fosfatas, alkalisk (E.C.3.1.3.1)

Remiss

Remiss 2

Provtagning

  • 3 - 5 blodutstryk insändes till lab Alt beställes provtagning på lab
  • Borås      tfn: 1877 Alingsås tfn: 6320 Skene     tfn: 9245

Referensintervall

20 - 160 arb enh ("scores")

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, arb enh ("scores")

Mätprincip

Räkning, mikroskopi

Ackrediterad

Nej

Prioritet

4

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:49