ALAT, p-

System

Plasma

Synonym

Alanin aminotransferas (E.C.2.6.1.2)  

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1
  • Ingår i Profil 3 och Profil 4.  

Provtagning   

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.  

Referensintervall     

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   0,03 - 0,43 µkat/L
1 mån - 1 år   0,05 - 0,51 µkat/L
1 - 3 år   0,09 - 0,51 µkat/L
4 - 6 år   0,09 - 0,43 µkat/L
7 - 9 år   0,09 - 0,43 µkat/L
10 - 18 år   0,09 - 0,34 µkat/L
>18 år   <0,75 µkat/L


Pojkar och män

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   0,02 - 0,43 µkat/L
1 mån - 1 år   0,07 - 0,60 µkat/L
1 - 3 år   0,09 - 0,51 µkat/L
4 - 6 år   0,09 - 0,34 µkat/L
7 - 9 år   0,09 - 0,43 µkat/L
10 - 18 år   0,09 - 0,51 µkat/L
>18 år   <1,10  µkat/L


Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, µkat/L  

Mätprincip

Fotometri  

Ackrediterad

Ja  

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:49