Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Direkt antiglobulintest (DAT)

Normalt är DAT negativ. Positiv DAT indikerar att erytrocyterna är mantlade med antikroppar och/eller komplement.

  • Vid autoimmun hemolytisk anemi är DAT positiv beroende på autoantikroppar
  • Positiv DAT kan även föreligga då patienten har irreguljära erytrocytantikroppar mot antigen på transfunderade erytrocyter. Detta kan ske vid låga inte detekterbara antikroppsnivåer samt då erytrocyter utlämnas utan förenlighetsprövning.
  • Irreguljära erytrocytantikroppar (av IgG-typ) hos modern överförs till det nyfödda barnet. DAT blir då positiv om barnet har motsvarande antigen.


Vid positiv DAT utförs även monospecifik DAT för IgG samt C3d. Detta görs dock inte på spädbarn.
DAT inom 24 timmar från provtagningstillfället.

Analysprincip

Direkt antiglobulintest innebär prövning av erytrocyter med antihumanglobulin för att fastställa om erytrocyterna är mantlade med antikroppar och/eller komplementfaktorer in vivo. Rutinmässigt används till testet ett antiglobulinserum med brett spektrum, dvs. innehållande antikroppar mot alla i sammanhanget intressanta immunglobulinklasser samt antikomplement. Vid positiv DAT utförs test mot specifika anti-IgG- och antikomplement(C3d)sera. Dock inte på barn < 4 månader.

Provtagning

EDTA-rör 7 ml (lila kork), minsta provvolym är 2 ml. Om provet är navelsträngsblod, behövs 3-4,5 ml.

Kapillärt prov kan tas på spädbarn och svårstuckna, microtainerrör EDTA 2 x 500 µl (lila kork).

Förvaring/Hållbarhet

Prov för DAT bör vara Transfusionsmedicin tillhanda inom 24 timmar.

Beställningsblankett

Blodgruppsundersökning rekvisition blodkomponenter (rosa).

Obs! Provtagaren intygar med sin namnteckning att identitetskontroll är utförd enligt Socialstyrelsens gällande författning. Remiss där provtagandes namnteckning saknas analyseras inte.

Svarsrutin

Direkt antiglobulintest negativt eller Direkt antiglobulintest positivt. Om prövning även gjorts med monospecifika reagens anges resultat på dessa.

Tolkning av svar

Nyfödda

Direkt antiglobulintest kan utfalla positivt på blodprov från nyfödda som erhållit IgG-antikroppar från modern t ex vid Rh(D)-immunisering. Vid AB0-immunisering kan direkt antiglobulintest vara svagt positivt men utfaller oftast negativt.

Vuxna och äldre barn

Positiv reaktion ses oftast hos patienter med förvärvad hemolytisk anemi. Vid hemolytisk anemi av köldtyp ses oftast positiv reaktion endast med antikomplement (C3d). Positiv reaktion kan även ses efter transfusion med oförenligt blod.

Ackrediterad

Ja

Senast uppdaterad: 2019-06-11 09:28