Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sputumodling, Legionella

Medicinsk bakgrund

Sputumodling är motiverad vid tillstånd som medför produktiv hosta. Det är viktigt att provet innehåller material från nedre luftvägarna. Det bör därför tas när sekret finns ansamlat, helst på morgonen och med hjälp av sjukgymnast. Vid misstänkt pneumoni är det av värde att även ta blododling. Odling från nasofarynx kan ej ersätta sputumprov.
Legionellaodling utförs vid begäran.

Från varje sputumprov läggs ett preparat för att bedöma relationen mellan epitelceller och inflammatoriska celler. Relationen mellan dessa två celltyper är avgörande för att bedöma om provet är representativt för de nedre luftvägarna eller ej. Om provet som ej kan bedömas vara representativa för de nedre luftvägarna odlas det inte.

I svaret anges vilka bakteriearter som påvisats i signifikant mängd. Samhällsförvärvade pneumonier orsakas som regel av pneumokocker, Haemophilus influenzae eller Moraxella catarrhalis. Pneumonier uppkomna hos immunosupprimerade eller sjukhusvårdade patienter orsakas ofta även av andra bakterier än de som anges ovan.

Odling avseende tuberkulos utförs vid Klinisk mikrobiologi SU. Använd beställningsblankett för Klinisk mikrobiologi SU, se länk.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Sputum under kolumnen Odling luftvägar. Ange relevanta kliniska data samt ev antibiotikabehandling. Ange om Legionella önskas.

Material

Sputumprov, placera provet i en steril plastburk och placera i en ytterhylsa (provtagningsset för sputumodling).

Provtagning

Låt patienten före provtagningen skölja munnen med vatten (sedan ev. protes tagits ut). Upphostningen spottas direkt i sputumburken. Sputumprov bör helst tas på morgonen och om möjligt innan antibiotikabehandling inleds.

Transport och förvaring

Hållbarhet 24 timmar. Kylförvaring och kyltransport.

Svar

Inom  2-3 dygn. Legionellaodling: inom 10 dygn

Mätprincip

Odling, mikroskopi

Ackrediterad

Ja

 

 

Senast uppdaterad: 2019-06-20 18:58