Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Snabb likvor PCR vid akut meningit/encefalit

klinisk misstanke om akut meningit/encefalit.

Obs! Negativt resultat utesluter inte CNS infektion. Diskussion med infektionskonsult rekommenderas för tolkning av resultat.

Obs! Metoden kompletterar (ersätter inte!) konventionell mikrobiologisk diagnostik av CNS-infektioner. Övriga analyser ordineras och skickas till motsvarande laboratorieenhet med separat remiss enligt gällande rutiner.

Obs! CNS infektioner med vissa agens är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

 

 

Beställningsblankett gul A5

Skriv Snabb likvor PCR” med klartext på den gula blanketten. Kryssa i rutan för likvor.

Provmaterial

Likvor, cerebrospinalvätska (CSV) tagen aseptiskt via lumbalpunktion, gärna > 1 mL.

OBS metoden är inte avsedd för likvor insamlad via medicintekniska produkter, t ex shuntar.

Provtagningsmaterial

Urinodlingsrör 

Ring Klinisk mikrobiologi, NÄL, via tel 010 435 30 30 och meddela att likvor kommer att skickas för akut ”Snabb likvor PCR”!

Transport och förvaring

Provet ska lämnas till Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin NÄL så snart som möjligt.

Svar

Analysen utförs dagtid alla veckodagar. Telefonsvar inom två timmar från provets ankomst till lab, senast kl 18:00 vardagar och kl 14:00 helgdagar.

Efterbeställning

Analysen kan efterbeställas om provet förvaras sterilt i rumstemperatur max 1 dygn eller i kylskåpet max 7 dygn.

Mätprincip

PCR

Metod

Realtids-PCR; påvisning av bakteriell, viral och kryptokockens nukleinsyra (DNA/RNA) på FilmArray multiplex meningoencefalit-panel. Testet är kvalitativt och utförs på ett prov åt gången. PCR-analys kan vara aktuellt även efter insättning av antiinfektiva medel eftersom den kan påvisa förekomst av döda mikroorganismer.
Metoden är CE-märkt och IVD-godkänd men inte validerad/ackrediterad lokalt.

Meningoencefalit panel i FilmArray detekterar 6 bakteriearter, 7 virus och en jästsvamp:

Bakterier  

Virus

Jästsvamp

Escherichia coli (endast kapseltyp K1)

Cytomegalovirus (CMV)

Cryptococcus neoformans/gattii

Haemophilus influenzae

Human herpesvirus 6 (HHV-6)

 

Listeria monocytogenes

Human parechovirus (HPeV)

 

Neisseria meningitidis

Varicella zoster virus (VZV)

 

Streptococcus agalactiae

Enterovirus (EV)

 

Streptococcus pneumoniae

Herpes simplex virus 1 (HSV-1)

 

 

Herpes simplex virus 2 (HSV-2)

 

Interferens och felkällor

Exempel på falskt negativt resultat:

-          CNS infektion med agens som inte ingår i denna panelanalys
-          för tidig/sen sjukdomsskede för påvisbar arvsmassa
-          sensitiviteten är lägre vid rekurrent viral CNS infektion
-          hämmande substanser i CSV kan påverka analysen

Exempel på falskt positivt resultat:

-          provtagningskontamination
-          HHV-6 förekommer i CSV ofta vid CNS infektioner av en annan etiologi
-          kvarstående nukleinsyra efter genomgången infektion (positiv 2-4
              veckor efter insjuknandet).

Ackrediterad

Nej

Senast uppdaterad: 2019-08-19 13:00