Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Sinussekret, sinuit, bihåla

Medicinsk bakgrund

Klinisk misstanke om sinuit. Sinuiter hos vuxna orsakas som regel av pneumokocker eller Haemophilus influenzae. Hos små barn är Moraxella catarrhalis en vanlig orsak till sinuit. Anaeroba bakterier kan också ge upphov till sinuit. Både aerob och anaerob odling utförs.

Beställningsblankett gul A5

Ange diagnos, kliniska data och ev antibiotikabehandling. Ange även hur provet tagits.

Provtagningsmaterial

Sinussekret

Spruta med kanyl.

eSwab med blå, rosa eller vit kork.

Provtagning

För att minimera risken för tillblandning av ovidkommande bakterier rekommenderas att aspiration av bihålesekret sker i steril spruta. Efter aspiration förs vätskan över till provtagningspinnen.

Käkspolningsvätska som runnit genom näsan innehåller ofta ovidkommande bakterier från näskaviteten. Prov taget från ”vargata” är också ofta förorenat med ovidkommande bakterier.

Transport och förvaring

Hållbarhet 24 timmar. Kylförvaring och kyltransport.

Svar

Negativt svar kan erhållas efter 2 dagar. Positivt svar i regel efter 1-3 dagar. Resistensbestämning sker av alla bakteriearter som bedöms vara relevanta.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Senast uppdaterad: 2019-06-20 16:11