Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rota/Adenovirus

Medicinsk bakgrund

Rotavirus är den vanligaste orsaken till gastroenterit hos barn medan adenovirus typ 40 och 41 anges vara den näst vanligaste orsaken. Utbrott med rotavirus förekommer oftare vinter/vår medan adenovirus är ungefär lika vanligt förekommande alla årstider.
Rotavirusinfektion har en inkubationstid på 1 - 4 dagar och symptomen varar ca 5 dagar. Rotavirus orsakar kraftig kräkning och diarre som kan kräva sjukhusvård. Av 49 identifierade serotyper av adenovirus är typ 40 och 41 specifikt associerade till akuta gastroenteriter. Inkubationstiden för adenovirusinfektion (40/41) är i genomsnitt 10 dagar och symptomdurationen 8 - 12 dagar. Symptomen upphör spontant.

Vid laboratoriet påvisas Rota- och Adenovirus (typ 40 och 41) kvalitativt med immunokromatografisk teknik (ICT). (Antigen - antikroppstest  med monoklonala antikroppar).

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Rota/Adenovirus. Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta. Ange relevanta kliniska data.

Provtagningsmaterial

Faeces

Rör eller faecesburk med sked och brun kork utan tillsats.

Provtagning

Provtagning sker i början av symptomen, dag 3-5 då utsöndringen av virus är maximal.

Minsta volym

Mängden faeces bör vara ca 1-3 ml eller 2-4 skedar.

Transport och förvaring

Hållbarhet 24 timmar. Kylförvaring och kyltransport.

Svar

Svar inom 2 timmar från provets ankomst till Klinisk mikrobiologi NÄL.

  • Negativt prov svaras: Rotavirus negativ och/ eller Adenovirus negativ.
  • Positivt prov svaras: Rotavirus positiv och/ eller Adenovirus positiv.

Vid positivt fynd lämnas telefonsvar.

Mätprincip

Immunokromatografisk teknik (ICT)

Ackrediterad

Nej

Senast uppdaterad: 2019-06-20 15:56