Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Punktat, pleuravätska, ascites, bukvätska, ledpunktat, CAPD, punktion, ledvätska

Medicinsk bakgrund

Odling utförs vid misstanke på bakteriell artrit eller pleurit etc. Vid misstanke på tuberkulos skickas prov till Bakteriologiska laboratoriet i Göteborg.

Vanligaste patogenen vid bakteriell artrit är Staph aureus. Många olika bakteriearter kan ge upphov till infektioner i lungsäck och buken. Vid CAPD-peritonealdialys (Continuous ambulatory peritoneal dialysis) dominerar fynd av koagulasnegativa stafylokocker men även andra hudflorebakterier och S aureus och är vanliga. Gramnegativa tarmbakterier, oftast E coli förekommer relativt ofta medan jästsvamp och anaeroba bakterier ses mer sällan.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Punktat till höger på blanketten. Ange vilken typ av punktat. Ange relevanta kliniska uppgifter (typ av infektion, antibiotikabehandling etc).

För över barkodetiketterna från flaskorna till beställningsblanketterna, ange tid för provtagning.

Provtagningsmaterial

Punktat, pleuravätska, peritonialdialysvätska:

Blododlingsflaska FA aerob med grön kork, 1-5 ml punktat

Blododlingsflaska FN anaerob med orange kork, 1-5 ml punktat

Urinodlingsrör med gul kork, för över ca 1 ml punktat.

Ascites (bukvätska):

Endast urinodlingsrör med gul kork, för över 1-5 ml punktat.

Provtagning

Tvätta punktionsområdet noggrant med klorhexidinsprit (5 mg/mL), tvätta även blododlingsflaskornas membran med klorhexidinsprit. (5 mg/mL). Låt torka före provtagning. Punktera och aspirera med sprutan. Byt kanyl och spruta 1-5 ml i varje blododlingsflaska. Byt åter kanyl och spruta resten av sprutans innehåll i det sterila röret (minst 1-2 ml).
Vid misstänkt CAPD - peritonit fördelas 20 mL peritonealdialysvätska i 2 aeroba och 2 anaeroba blododlingsflaskor, d v s  spruta 5 mL i varje flaska.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi.
Rör förvaras i kylskåp.

Svar

Telefonsvar lämnas alltid vid växt från CAPD-vätska.
Punktat, pleuravätska och peritonialdialysvätska preliminärsvar 2 - 5 dygn, slutsvar efter 10 dygn.
Ascites svar 2-5 dagar.

  • Negativ odling besvaras: Aerob/och anaerob/ odling ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...(bakteriens namn och resistensbestämning)

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Senast uppdaterad: 2019-09-04 11:00