Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Ögonodling, konjuktivit, keratit, endoftalmit

Medicinsk bakgrund

Konjuktivit är bindehinneinflammation som orsakas av infektiösa agens som bakterier eller virus. Bakteriella ögoninfektioner orsakas främst av luftvägspatogena bakterier, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Betahaemolytiska streptokocker och Moraxella catarrhalis. Hos neonatala och vuxna bör man även ge akt på möjligheten av gonokocker och Chlamydia trachomatis. Växt av Koagulasnegativa stafylokocker vid konjuktivit anses tillhöra normalfloran.

Keratit är en bakteriell infektion i kornea (hornhinnan). Predisponerande faktorer är kontaktlinsbärare, trauma, korneakirurgi, och immunosuppression. Vid misstanke om keratit gör man ett kornealskrap och tar samtidigt en konjuktivalodling för att kunna jämföra odlingsfynden. Enbart konjuktivalodling har mycket lite värde vid keratit.
Även om de flesta bakterier kan ge keratit, så dominerar ett fåtal arter, där Staphylococcus aureus är den vanligaste. Pseudomonas aeruginosa är mindre vanlig men ger ilskna infektioner, som snabbt kan utvecklas till svåra nekroser.

Endoftalmit är en infektion eller inflammation i ögats inre delar, ex glaskroppen eller linsen.

Hos kontaktlinsbärare ser man ofta Pseudomonas aeruginosa men även andra gramnegativa bakterier och svamp. En viktig och allvarlig viral differentialdiagnos är Herpes simplex. Även Adenovirus kan ge ögoninfektion. Hornhinnan/ kornea är normalt motståndskraftig mot bakteriella infektioner. För att infektion skall kunna utvecklas krävs ofta en betydande skada. Ett undantag är den neonatala gonokockinfektionen, som kan drabba även den intakta hornhinnan.

I nyföddhetsperioden förekommer främst Staphylococcus aureus, grupp B streptococcer och gramnegativa arter. Därutöver förekommer Chlamydia trachomatis och, någon gång, gonokocker.

Beställningsblankett gul A5

Under kolumnen Odling sår mm, kryssa i öga samt ange konjuktiva, keratit, kornea (hornhinnan), glaskropp eller kontaktlins i rutan för kliniska data. Ange även relevanta kliniska data samt speciell frågeställning, t.ex. Streptokocker grupp B, gonokock/GC-odling och även eventuell antibiotikabehandling. Vid misstanke om klamydia eller gonokocker kryssa i Klamydia /Gonokock PCR eller Gonokockodling under kolumnen STI/Genitalprov. Kom ihåg att ange provlokal även här.

Provlokal

Konjuktiva vänster/höger, kornea/hornhinnan, glaskroppsvätska/lins (endoftalmit), kontaktlins, linsvätska, sår ögonlock, kammarvatten.

Provtagningsmaterial

Konjuktivalodling och kornealskrap

Provtagningsset eSwab transportmedium med orange eller blå kork.

Kornealskrap från keratithärd

Sterilt knivblad, steril peang, separatförpackad flockad pinne

Endoftalmitodling – punktat från främre kammare eller glaskropp

2 sterila sprutor och kanyler, 1-5 mL punktat sprutas ned i vardera Grön aerob blododlingsflaska (BacT/ALERT FA) och Orange anaerob blododlingsflaska (BacT/ALERT FN) alternativt Gul pediatrisk blododlingsflaska (BacT/ALERT PF).

Bakteriespecifik PCR (16 S rRNA) undersökning avseende bakterier och virus från någon av provlokalerna

Sterilt polypropylenrör med gul kork (urinodlingsrör) med 0,5-1,0 ml steril isoton NaCl-lösning eller eSwab transportmediummed orange kork.

OBS! Använd SU s beställningsblankett för bakteriologi

Gonokockodling eller Klamydia/gonokock (PCR) från kornea eller keratithärd

eSwab transportmedium med orange kork

Provtagning

Prov tas helst utan lokalanestesi, om anestetika används skall detta vara utan konserveringsmedel.

Prov tas från båda ögonen, även om infektionen bara finns i ett öga är det viktigt med en jämförande odling från andra ögat och före lokalanestesi. Ta prov från båda ögonen i skilda eSwabrör. Märk rören "konjuktivalodling höger/vänster"

Konjuktivalodling från båda ögonen

Nedre ögonlock vänds och en provtagningspinne dras i konjuktivalsäcken och sätts i transportmedium, bryt av vid den röda markeringen och skruva på korken. Ta fram ett nytt eSwab och gör likadant med det friska ögat.

Kornealskrap från keratithärd

Vid behov avlägsna purulent beläggning från keratithärden med steril separatförpackad provtagningspinne och kasta den. Ta prov från keratithärden med provtagningspinnen från eSwab provtagningsset. Sätt ned den i transportröret, bryt av pinnen och skruva på korken. Skrapa keratithärden med sterilt knivbladoch lägg det i särskild provtagningsbuljong som rekvireras från Klinisk mikrobiologi.

Undvik kontamination!

Kontaktlins

Placera linsen i särskild provtagningsbuljong, rekvireras från Klinisk mikrobiologi.

PCR

Slamma skrap i urinodlingsrör med liten mängd steril koksaltlösning

Endoftalmit

Vid liten provmängd av punktat från främre kammare/glaskropp, spruta endast ner i aerob och anaerob blododlingsflaska (BacT/Alert FA + BacT/Alert FN) alternativt till PED (BacT/ALERT PF). Om det finns en större mängd skicka även den förseglade sprutan.

Gonokock-PCR och Gonokockodling utförs från samma eSwab-rör. Ta ett prov per öga.

Jästsvamparter odlas på Klinisk mikrobiologi NÄL. Övriga svamparter skickas till Klinisk mikrobiologi SU för odling.

Bakteriespecifik PCR (16S rRNA)/ Virus-PCR

Provsekret, knivblad eller lins i sterilt rör (urinodlingsrör) med ca 0,5-1,0 mL NaCl. Knivblad eller kanyl kan lämnas kvar i röret.

Transport och förvaring

Kylförvaring och kyltransport

Hållbarheten är 24 timmar.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Aerob odling ingen växt
  • Positiv odling besvaras: Växt av...följt av      bakteriens namn och en resistensbestämning

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Provtagning

Prov tas helst utan lokalanestesi, om anestetika används skall detta vara utan konserveringsmedel. 

Konjunktiva, kornea (hornhinna)

Provtagningsset eSwab transportmedium med rosa kork.  

Gonokockprov

Provtagningsset med orange kork.

Konjuktiva

Vänd nedre ögonlocket och dra provtagningspinnen i konjuktivalsäcken, placera sedan pinnen i eSwab transportmedium och skruva på korken.

Kornea (hornhinna) med keratitbildning

Tvätta ögat. Skrapa keratithärden med knivblad eller kanyl och för ner provmateialet i en särskild fab-buljong med grön tejp på korken (rekvireras från Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin, NÄL). Ta ett nytt prov från härden och för ner det i eSwab tranpsortmedium med orange eller blå kork. 

Endoftalmit/ glaskropp/lins

Aspiration med spruta.

Kontaktlins

Skicka linsen i sin behållare med linsvätska eller i sterilt rör (polypropylenrör med gul kork) med 1 ml NaCl.  

Provtagning för Nyfödda

I nyföddhetsperioden förekommer främst Staphylococcus aureus, grupp B streptococcer och gramnegativa bakterier (Enterobacterales). Därutöver förekommer Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae/gonokocker.

Obs! Inkubationstiden för Klamydia är ca 5-12 dagar.

Transport och förvaring

Provet är hållbart i eSwab-rör eller fab-buljong i 24 timmar i kylförvaring. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Senast uppdaterad: 2020-04-29 14:54