Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Multiresistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBL, ESBL-carba), MRGS

Medicinsk bakgrund

Prov tas på patienter som vårdats eller behandlats på sjukhus eller annan vårdinrättning utomlands de senaste 12 månaderna. Även vårdpersonal/vårdstuderande som arbetat/vårdats utomlands eller på sjukhus i Sverige med bärarskap av MRSA skall provtas. Det gäller också patienter med känt/tidigare bärarskap av MRB och patienter som anses vara kontakter till redan kända fall eller som kommer från vårdinrättningar inom Norden med kända problem med MRB.

Var vänlig se Vårdhygiens hemsida  för information.

MRSA (Methicillinresistenta Staphylococcus aureus)

VRE (Vancomycin Resistenta Enterokocker)

ESBL (Extended Spectrum Betalactamase) 

Betalaktamas är en typ av enzym som ger upphov till resistens mot vanliga antibiotika av betalaktamtyp som penicilliner och många cefalosporiner. Betalaktamaser med utvidgat spektrum ger förutom detta också upphov till  resistens mot några ytterligare typer av antibiotika. Det finns många olika varianter av enzymet och dessa har olika egenskaper.

MRGS (Multiresistenta gramnegativa stavar)

Beställningsblankett gul A5

Under kolumnen Multiresistenta bakterier kryssa i valt undersökning. Ange känt bärarskap och från vilket sjukhus eller land.

MRSA (näsa, svalg, perineum) en beställningsblankett och tre provrör.

MRSA (anna lokal) en beställningsblankett per provtagningslokal.

VRE och ESBL ett provrör och två beställningsblanketter.

Övriga provlokaler en beställningblankett per provrör.

Provtagningsmaterial

MRSA: Näsvingar, svalg, perineum, ev sår, KAD, urin mm.

VRE och ESBL: rectum, feces, ev sår och urin

MRGS: Rectum, feces, ev sår mm.

Använd eSwab med rosa eller vit kork.

Transport och förvaring

Hållbarhet 48 timmar. Kylförvaring och kyltransport.

Svar

Ingen växt av... 
Växt av...

Obs! MRSA och VRE är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Senast uppdaterad: 2019-06-20 12:53