Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Malaria

Medicinsk bakgrund

De benigna typerna (plasmodium vivax, ovale, malariae) känntecknas av regelbundet återkommande febertoppar (48 eller 73 timmarsintervall). Inkubationstiden är alltid minst 7 dagar. Den längsta inkubationstiden för P. falciparum är vanligen <4 veckor. För P. vivax är inkubationstiden vanligen upp till 9-12 månader (ännu längre finns rapporterat).

Plasmodium falciparum kan vara livshotande varför diagnos och behandling skall ges högsta prioritet. Feberkurvan är ofta atypisk utan specifika intervall. Denna malariaform kan manifestera sig på många sätt och likna många andra infektioner. Bl a ses följande varianter:
influensa, diarré/dysenteri, meningoencefalit (cerebral malaria), cirkulationssvikt, njursvikt och hemolys.

Ha alltid malaria i åtanke vid oklara sjukdomsbilder om patient varit i malariaområde under det senaste året.
Var liberal med malariaprov även om frysning saknas. Under jourtid tas prov omhand av personal på AVC lab som utför:

  • Diffutstryk
  • Tjocka droppar.
  • Venprov i EDTA-rör. Obs! skall vara på laboratoriet inom 1 tim.
  • Snabbtest.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under andra kolumnen finns Parasiter. Kryssa för Malaria. Ange alltid misstänkt smittort. Ange relevanta kliniska data.

Material

Malariaplasmodier påvisas i blod.

Provtagning

Preparat för Malaria skall insändas ofixerade och ofärgade. Flera (2-4) tunna utstryk och "tjocka droppar" bör insändas.

Tunt blodutstryk och "tjock droppe" göres på blod som helst tages i anslutning till feberattack. Tunt utstryk göres på ett objektglas på samma sätt som vid differentialräkning av vita blodkroppar. Det är viktigt att utstryken är tillräckligt "tunna" så att enskilda blodkroppar kan iakttagas. "Tjock droppe" prepareras genom att 1-2 bloddroppar sätts på ett objektglas och under oavbruten omrörning (defibrinering) sprides till en 10-kronas storlek. Glasen får därefter lufttorka. Mikroskopi på benmärgsutstryk kan komma ifråga om parasiter ej kan påträffas i perifert blod.

Blodprov kan tas med vacutainer rör (EDTA) och skickas till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Om röret ej kan vara laboratoriet tillhanda inom 1 tim bör utstryk göras och skickas in i stället.

I akuta fall kontakta laboratoriet samt märk remissen AKUT. Akuta prover åtgärdas även på icke-ordinarie arbetstid via laboratorium för klinisk kemi och med hjälp av infektionsjour. Se överenskommelse .

Transport och förvaring

Skickas omgående till laboratorium för klinisk mikrobiologi.

Svar

  • Negativt prov svaras: Malaria-undersökning: negativ
  • Positivt prov svaras: Fynd av: ...
  • Vid fynd av P. falciparum anges även parasitemin.

Telefonsvar lämnas alltid vid positivt fynd.
Obs! Anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Mätprincip

Mikroskopi

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:51