Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Legionella antigen i urin

Medicinsk bakgrund

Legionärsjukan, uppkallad efter ett utbrott på ett hotell i Philadelphia USA 1976, där en amerikansk legion bodde, orsakas av Legionella pneumophila och karakteriseras av akut febril luftvägssjukdom - som sträcker sig från lätt sjukdom till fatal pneumoni. Sjukdomen uppträder både i epidemisk och endemisk form. Sporadiska fall är svåra att differentiera från andra luftvägsinfektioner genom kliniska symtom. I USA dör mellan 25-40%. Siffrorna kan sjunka om sjukdomen diagnosticeras snabbare och adekvat antibiotikaterapi kan sättas in.

Kända riskfaktorer inkluderar immunosuppresion, rökning, alkoholkonsumtion och andra lungsjukdomar. Yngre och äldre personer är särskilt mottagliga. 80-90 % av alla Legionellainfektioner orsakas av Legionella pneumophila och mer än 70 % av alla Legionellainfektioner orsakas av L. pneumophila serogrupp 1. Urinantigen-testet erbjuder en tidig diagnos av L. pneumophila serogrupp 1 infektion.

Antigenproduktion börjar ibland så tidigt som 3 dagar efter symtomdebut och kvarstår upp till ett år.
Det finns ingen tillfredsställande enstaka test för att ställa diagnosen Legionärsjuka. Därför bör odling, serologi och antigentest användas tillsammans med klinik för att säkerställa en korrekt diagnos.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Legionella under kolumnen Antigen i urin. 

Ange relevanta kliniska data.

Material

Urin

Provtagning

Mittstråleprov, se provtagning för urinodling.

Urinodlingsrör med gul kork

Minsta volym

1 ml

Transport och förvaring

Snarast till laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet förvaras i kyl i vänta på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Positivt resultat svaras: Legionella pneumophila grupp1 påvisat
  • Negativt resultat svaras: Legionella pneumophila grupp1 ej påvisat

Obs! Anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Legionärssjuka läkarinformation (pdf)

Legionärssjuka patientinformation (pdf)

Mätprincip

Immunkromatografisk membrananalys

Ackrediterad

Ja

Senast uppdaterad: 2019-06-20 12:59