Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Jästsvamp, odling och direktmikroskopi

Medicinsk bakgrund

De svampar som kan ge infektioner indelas i jästsvampar och filamentösa svampar. Till filamentösa svampar räknas dermatofyter och mögelsvampar. Jästsvampar kan hos patienter med lokalt eller allmänt nedsatt motståndskraft orsaka infektioner på t.ex. hud och slemhinnor eller ge djupa infektioner som septikemi och meningit. Candida albicans är den i sjukdomssammanhang vanligast isolerade arten. Mer än 90% av de i Sverige isolerade dermatofyterna tillhör arterna Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes eller Epidermophyton floccosum. Dermatofytinfektioner (tinea eller ringorm) är vanligt förekommande och svamparna angriper hud, hår och/eller naglar. Ett stort antal arter mögelsvampar finns i omgivningen. Några av dessa, framförallt Aspergillus-arter, återfinns ibland som orsak till infektioner i t. ex. lungor, ögon och öron.

OBS! Provmaterial från hud, hår och naglar skickas till Klinisk mikrobiologi SU för analys. Använd urinodlingsrör med gul kork, inga tillsatser. Använd beställningsblankett från SU. För provtagningsanvisning var god se länk.

Typning och resistensbestämning av jästsvamp utförs på Klinisk mikrobiologi SU. Använd remiss från SU, se länk ovan om detta önskas. 

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i jästsvamp under kolumnen övriga prov.

Ange relevanta kliniska data samt lokalisation.

Använd remissen från SU bakteriologiska laboratoriet  om undersökning förutom jästsvamp önskas.

Material

Sekret från slemhinnor i svalg, öra (hörselgång) och genitalprov, sputum, bronchialsekret, ventrikelsköljvätska, urin och faeces.

Provtagning

Provtagningsområdet bör inte ha lokalbehandlats med antimykotika veckan före provtagningstillfället.

Sputum, bronchialsekret, ventrikelsköljvätska, urin, faeces

Provet skickas i urinodlingsrör med gul kork utan tillsats.

Svalg, öra (hörselgång), genitalprov

Provet tas med eSwab med rosa eller vit kork.

Transport och förvaring

Hållbarhet 48 timmar, kylföring. Kyltransport.

Svar

Negativ odling besvaras: Ingen växt.

Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

 

 

Senast uppdaterad: 2019-06-20 12:58