Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Helicobacter pylori antigen

Medicinsk bakgrund

Helicobacter pylori är en gramnegativ spiralformad mikroaerob stav med en eller flera unipolära flageller. Kända virulensmekanismer hos bakterien är motilitet i magsäckens slemlager, vidhäftning till epitelceller samt ett vakuoliserande cytotoxin. Infektionen sker vanligen tidigt i livet och är i de flesta fall livslång. Bakterien orsakar inflammation, gastrit, vilket efter långvarig infektion kan leda till peptiska sår. H. pylori ses som en av de mest vanliga och medicinskt viktiga patogener världen över.

Patienter som härbärgerar organismen indelas i två huvudgrupper, de infekterade med symptom och de "koloniserade", dvs. de som bär på organismen utan att ha symptom. Många möjliga smittvägar för H. pylori har föreslagits såsom djur, förorenat vatten och orala reservoarer, t.ex. saliv och plack på tänderna.

Testet är ett kvalitativt test för att upptäcka Helicobacter pyroli-antigen i faeces, men kan också användas för att se om behandlingen varit framgångsrik. Detta görs fyra till sex veckor efter avslutad behandling. Likaså kan testet användas för diagnos om patienten åter infekteras.

Testet är även utvärderat för barn.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Helicobacter pylori antigen.

Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta samt smittort. Ange relevanta kliniska data.

Material

Faeces

Provtagning

 

Plaströr med brun kork och sked, utan tillsats. Minimum provmängd är storleken av en mandel.

Transport och förvaring

Hållbarhet 72 timmar, provet förvaras i kyl i väntan på transport och kyltransporteras.

Svar

  • Negativt prov svaras: Helicobacter antigen ej påvisat
  • Positivt prov svaras: Helicobacter antigen påvisat

Mätprincip

Enzyme immunoassay (EIA), där monoklonala antikroppar mot H. pylori används.

Ackrediterad

Nej

Senast uppdaterad: 2019-06-20 12:54