Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SARS-CoV-2-PCR, covid-19, coronavirus

Senast uppdaterad 200610

Denna sida uppdateras kontinuerligt i takt med att nya rutiner eller andra förändringar sker.

Indikation

Klinisk misstanke om SARS-CoV-2, covid-19. Patienter som faller inom kategorin "Covid-19 primärdiagnostik + PRIO", dvs det föreligger en misstanke om covid-19 i samband med vid inläggning på sjukhus eller om patienten är inneliggande av annan orsak men debuterar med specifika covid-19 symtom.

Beställningsblankett gul A5:

Skriv i rutan för Kliniska data: Covid-19 primärdiagnostik + PRIO
Ange provtypen, NPH eller NPH+svalg

Prover som skickas till virologen SU

 • Enbart svalgprover
 • Nedre luftvägsprover
 • Kontrollprover på kända covid-19 patienter

Analyslista Klinisk virologi SU, klicka här

Provtagningsinformation NU-sjukvårdens personal

Lokal rutin NU-sjukvården, klicka här

Dessa prover skickar Laboratoriemedicin till Klinisk virologi SU för analysering.

Provtagningsinformation Närhälsan, offentlig vårdcentral

För sjuka patienter där den medicinska bedömningen kräver ett snabbt svar beställer man elektroniskt i Asynja Visph och skickar provet i den ordinarie transportlådan.

Dessa prover skickar Laboratoriemedicin till Klinisk virologi SU för analysering.

Provtagning PCR av personer i befolkningen och hälso- och sjukvården med milda symtom på Covid-19 SOM HAR mobilt bank-ID. 

Dessa prover ska packas enligt instruktionen i dokumentet "Praktisk vägledning för provtagning via Direkttest.se covid-19 på vårdcentraler (ej självtest), länk, separat packlåda ska märkas enligt nedan:

UN 3373
Covid-19 Stockholm CTMR A7

Dessa prover ska hämtas upp av ordinarie transport och kommer skickas direkt till Scilife. DE SKA INTE LÄGGAS I TRANSPORTLÅDAN TILL LABORATORIEMEDICN NÄL!

OBSERVERA att de plastlådor som nämns i dokumentet i länken inte gäller för oss i NU-sjukvårdens upptagningsområde! I dokumentetmenar man menar GÖTEBORGS plastlådor som de använder för att skicka in prover till lab i. De är inte samma lådor som vi använder!! Ni ska inte skicka proverna i den grå lådan som är avsedd för prover till Laboratoriemedicin NÄL! Det går bra med en vanlig kartong, bara man märker den rätt enligt ovan.

Provtagning PCR av personer i befolkningen och hälso- och sjukvården med milda symtom på Covid-19 UTAN mobilt bank-ID. Analysen beställs elektroniskt i Asynja Visph och skickar provet i den ordinarie transportlådan. Dessa prover skickas vidare till Klinisk virologi SU för analysering.

Privata vårdcentraler som har avtal med UNILABS Skövde

Alla listade patienter inklusive hemtjänstens brukare, vårdtagare på kommunens boenden m fl. Dessa prover ska skickas till UNILABS i Skövde för analysering, dvs i transportlådan till UNILABS.

Metod

Detektion av coronavirus SARS-CoV-2 nukleinsyra (RNA) med PCR (kvalitativ)

Provtyp och provtagningsmaterial

Nasopharynxprov NPH:

 • NPH-provtagningskit för virusdiagnostik, artikelnummer 200003268
 • Flockad pinne peelpack, virusanalys för influensa mm (artikelnummer 200000997) eller annan nph-pinne i kombination med polypropylenrör med gul skruvkork och konad botten (artikelnummer 102769965) med 1 ml koksalt

ELLER:

NPH + svalg:

 • Prov från bakre svalgvägg och nasopharynx (först svalg sedan NPH) tas med en nasopharynxpinne. Efter provtagning placeras pinnen i ett polypropylenrör med gul skruvkork och konad botten med tillsats av 1 ml koksalt.

ELLER ANVÄND:

 • NPH-provtagningskit för virusdiagnostik, artikelnumme 200003268.

ANDRA PROVTYPER:

 • Trachealsekret
 • Nasopharynxaspirat: Polypropylenrör med gul skruvkork och konad botten
 • Sputum provtagningsset med ytterhylsa (artikelnummer 102764651)
 • BAL: Polypropylenrör med gul skruvkork och konad botten

Provtagning

NPH

Ta nasopharynxprov från bakre näsväggen, för in pinnen hela vägen tills det blir ett lätt motstånd, rotera pinnen och håll kvar 10 sekunder, roter och dra ut pinnen, för ner den i röret med koksalt, bryt av pinnen och skruva på korken.

Svalg+NPH

Svalgprovet tas först; Provtagningspinnen rullas över tonsillerna och bakre svalgväggen. Undvik att låta provtagningspinnen beröra tungan, för sedan in (samma) pinne i nasopharyns enligt rubrik ovanför.

RENGÖR ORDENTLIGT!
Innan provröret lämnar patientrummet ska det desinfekteras.

Samtidig provtagning av Covid-19 och Influensa A, B, RS-virus (ex avd 34)

Det räcker med ett nasopharynxprov med flockad pinne nph enligt anvisning ovan, placera pinnen i ett polypropylenrör med gul skruvkork  och konad botten med tillsats av 1 ml koksalt. Två beställningsblankett gul A5, en skriver man covid-19 i rutan för kliniska data och den andra kryssar man i rutan Influensa A/B/RS-virus (PCR) som finns i mittkolumnen under rubriken Övrigt luftvägar.

Förvaring och hållbarhet

Kylförvaring. Hållbarhet 24 timmar i rör med koksalt men under en tid framöver säger vi att det kan gå mer än 24 timmar. Dock inte över 48 timmar.

Transport från Närhälsans vårdcentraler

Information har gått ut till primärvården att proverna ska skickas till Stockholm för analys. Dessa prover förpackas enligt instruktioner från företaget som analyserar proverna. Ej i vår vanliga transportlåda.

Covid-19-provet skickas enligt Folkhälsomyndighetens instruktioner Packa provet rätt, som biologisk ämne kategori B, följ instruktionen för UN3373. D v s samma sätt som för urinodlingar, sårodlingar mm.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/laboratorieanalys/information-for-bestallare/packa-provet-ratt.pdf

Provsvar NÄL och Uddevalla sjukhus

Provsvaren skickas till Melior under fliken mikro2. Vi lämnar inte telefonsvar på dessa prover.

Prov som kommer till lab före kl:
7.00 får svar ca kl 11.00
11.00 får svar ca kl 15.00
15.00 får svar ca kl 19.00
18.00 får svar ca kl 21.00

Provsvar kommunens prover som tillhör en närhälsa

Närhälsans vårdcentralsprover får elektroniskt svar (EDI) i Asynja Visph. Det gäller även för prover på vårdtagare som är knytna till aktuell vårdcentral.

Övrigt

Observera att om provet från övre luftvägarna blivit negativt men det är fortsatt stark misstanke om Covid-19 infektion hos patienten, överväg provtagning från nedre luftvägarna.

När det gäller prover för andra kemiska och mikrobiologiska analyser/odlingar än covid-19, kom ihåg att ange på beställningsblanketten /elektroniska beställningen att om misstanke om covid-19 finns eller om patienten har en bekräftad covid-19.

För att läsa mer om riktlinjerna i NU-sjukvården, klicka här  

Vid frågor om klinisk indikation, speciellt vid svår sjukdom kontakta infektionsbakjour NÄL.

Vid mycket svårt sjukdomstillstånd (ARDS - acute respiratory distress syndrome) kan SARS-Co V-2-viremi analyseras vid Folkhälsomyndigheten.

För mer information se Smittskydd Göteborg: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/nytt-coronavirus-2019-nCoV-upptackt-i-kina/ 

För mer information inom kommunal hälso- och sjukvård se Västra Götaland provtagningsstrategi för kommunala boenden: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/45598/Provtagning%20patient%20kommun%20Covid-19.pdf?a=false&guest=true

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-06-10 17:00