Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Klamydia/Gonokock(PCR)

Klamydia (Chlamydia trachomatis) och gonokocker (Neisseria gonorrhoeae) är sexuellt överförbara infektioner som lyder under smittskyddslagen. Symtomen kan likna varandra. Symtom på klamydiainfektion är främst sveda och trängningar vid vattenkastning. Cirka 50 % av männen och > 50 % av kvinnorna har inga symtom.

Klamydiainfektion kan leda till inflammation i urinröret (uretrit) och i livmoderhalsen (cervicit), infektion i livmoderslemhinnan efter graviditet (endometrit), äggledarinflammation (salpingit) som kan ge bestående skador på äggledarna med risk för sterilitet. Inflammation i ändtarmen (proktit) och kring levern (perihepatit). Män kan få inflammation i bitestiklarna (epididymit). Barn kan smittas vid förlossning och få ögoninfektion (konjuktivit) och lunginflammation (pneumoni). Klamydiainfektion kan också leda till LGV (lymfogranuloma venerum) som är en särskild aggressiv variant av klamydiainfektion.

Gonokockinfektion ger mer uttalade symtom hos kvinnor än hos män. Den kan orsaka inflammation i urinröret och i livmoderhalsen, inflammerade blygdläppar (bartolinit), ögoninfektion, svalggonorré, inflammation i ändtarmen samt komplikationer som artrit, infektion i äggledarna och sepsis. Vid komplikationer som artrit och äggledarinflammation, kan antikroppsbildning påvisas serologiskt. Män kan även få bitestikelinflammation.

Dubbelinfektion med klamydia och gonokocker kan förekomma.

LGV orsakas av Chlamydia trachomatis serotyperna L1, L2 eller L3. Ett positivt resultat för klamydia sänds för vidare analys avseende serotyp till Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Ett negativt resultat i screening för klamydia betyder att provet är negativt även för LGV.

Prov tas tidigast sju dagar efter misstänkt smitta. Man bör vänta sex veckor efter avslutad behandling innan ett kontrollprov tas (sex veckor för klamydia och 2 veckor för gonokocker).

Förstahandsundersökning vid indikation på klamydiainfektion eller asymtomatisk bärarskap av klamydia/gonorré. Vid stark misstanke om gonorré rekommenderas gonokockodling, se länk.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Klamydia/Gonokock(PCR).

Ange provlokal, smittspårning, symtom, misstänkt smitta, smitta utomlands och tidpunkt för smittotillfälle.

Frågeställning LGV (Lymfogranuloma venerum) anges i rutan för kliniska data.
Vid riktad klinisk misstanke om gonokockinfektion använd separat beställningsblankett/separat beställning i assynja.

Assynjabeställning

Vaginal-Chlam/GC PCR
Cervix-Chlam/GC-PCR
U-Chlam/GC PCR
Urethra-Chlam/GC PCR
Rektum-Chlam/GC PCR
Svalg-Chlam/GC PCR

Öga-Chlam/GC PCR

Övrigt-Chlam/GC PCR

 Provtagningsmaterial

  • Rosa eller vit eSwab för vagina, cervix, svalg och rektum
  • Orange eSwab för uretra och ögon
  • Vaginal tork på pinne; Rengöring före provtagning av cervix
  • Urinodlingsrör med konisk botten och gul skruvkork, fyll med 10 ml förstaportionsurin
  • Rör vakuum plast (vacuette) 7/6,5 ml för urin utan tillsatser
  • Hållare med överföringsstrå, 20 cm alt 8 cm för överföring av urin till vacuetterör

Provtagning

Vaginal: Håll isär blygdläpparna med en hand och för in provtagningspinnen med den andra handen omkring 5 cm, rotera pinnen mot slidväggen i omkring 30 sekunder. Ta sedan ut pinnen försiktigt och stoppa ner den i provtagningsröret. Böj försiktigt pinnen mot rörets kant så att den bryts vid markeringen. Kasta övre delen av pinnen. Sätt på korken och skruva åt ordentligt.

Cervix: Ta bort överflödigt sekret runt cervixöppningen och den kringliggande slemhinnan med hjälp av vaginaltork på pinne. Kasta pinnen. För in provtagningspinnen i cervixkanalen så att toppdelen inte syns. Rotera pinnen 15-30 sekunder och dra sedan försiktigt tillbaka pinnen utan att vidröra vaginalslemhinnan. Placera pinnen i provtagningsröret och bryt av pinnen mot rörets kant vid markeringen. Sätt på korken och skruva åt ordentligt.

Urin: Första portionen urin samlas i en mugg, 5-10 ml. Inkubering i blåsan 1-2 timmar före provtagning. Sätt på korken och skruva åt ordentligt.

Uretra: Gör ren uretramynningen med en kompress. För in provtagningspinnen 2-4 cm i uretra, rotera den försiktigt 3-5 sekunder och dra sedan ut den. För ner provtagningspinnen i röret och bryt av vid markeringen. Sätt på korken och skruva åt noga.

Svalg: För in provtagningspinnen i munnen, rotera den mot bakre svalgväggen 15-20 sekunder. Stoppa ner provtagningspinnen i provtagningsröret och skruva på korken noga.

Rektum: För in provtagningspinnen innanför sfinktern, tryck och rotera den mot slemhinnan. Smittämnet finns i tarmslemhinnans celler och inte i feces. För ner provtagningspinnen i röret och bryt av vid markeringen. Släng resten av pinnen. Sätt på korken och skruva åt noga.

Öga/Konjuktiva: Torka bort sekret med en kompress. Stryp provtagningspinnen med en bestämd rörelse mot insidan av undre ögonlocket. Sätt ner pinnen i röret och bryt av vid markeringen. Sätt på korken och skruva åt noga.

Gonokockodling: Ett rör räcker till både PCR och odling. Om man ändå tar två rör, ta gonokockodlingen först.

Transport och förvaring

Kylförvaring och kyltransport. Hållbart 7 dygn för Klamydia/Gonokock (PCR).
Prov för gonokockodling är hållbart endast ett dygn.

Svar

2-4 dygn.
Chlamydia trachomatis påvisat/inte påvisat.
Neisseria gonorrhoeae påvisat/inte påvisat.

Obs! Anmälningspliktiga. Skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Metoden är ackrediterad för prov från vagina, cervix, uretra och urin.

Analys utförs men är inte ackrediterad för prov från ögon, svalg och rektum.

Studier och erfarenhet talar för att klamydia och gonokocker kan påvisas även från dessa provtyper. Vagina- och cervixprov har lite högre känslighet hos kvinnor än uretra, urin mm. Urin har lite högre känslighet hos män än uretra.

Senast uppdaterad: 2019-12-03 12:48