Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Blododling, bakteriemi, bakterier i blodet, sepsis

sepsis är en infektion som kan orsaka akut livshotande organpåverkan. Snabbt påvisande av bakterier är viktigt för diagnos och behandling. Vid misstanke om sepsis, ta blododling före insättning av antibiotika (eller när koncentrationen av antibiotika är som lägst, strax före nästa behandlingsinfusion) och om möjligt i anslutning till frossa eller febertopp.

Tag om möjligt venprov, annars från artär. Om det inte är möjligt ta från CVK. Men tänk på att katetrar koloniseras snabbt.

Venprov Ta från två olika insticksställen två omgångar med blododlingar10 ml per flaska (totalt 40 ml). Möjligheten att påvisa bakterier i blodet minskar vid otillräcklig fyllnad. 
Nysatt PVK Vid nysatt PVK kan man ta alla omgångar med blododlingar direkt efter varandra. Därfter tar man ur nytt stick perifer ven. 
Endokarditmisstanke Ta två omgångar med blododlingar från tre insticksställen, inom den första timmen innan antibiotikabehandling påbörjas.
Pseudomonassepsis eller svampsepsis. Ta blododling vid mer än två tillfällen
Kateterrelaterad infektion (CRI, KRI)/ sepsis. Ta en blododling ur CVK och en ur perifer ven samtidigt eller med max 15 minuter mellan. Om blododlingen från CVK blir positiv minst 120 minuter före blododlingen från perifer ven talar det för en kateterrelaterad sepsis. CVK-spetsen ska odlas när CVKn tas bort och den minsta misstanke om infektion finns kvar.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i rutan Blod och ange omgång I/II. Ange om det är perifer ven, CVK eller artär ven. Ange om det är kateterrelaterad sepsis!
Fyll i tidpunkt för provtagning, provtagare och telefonnummer, VGR-ID, antibiotikaallergi. Ange insatt eller avsedd antibiotikabehandling.
Flaskornas barkodsremsor klistras på beställningsblankett gul A5. Etikett med avsändare och patientdata klistras på flaskorna och beställningsblanketten.

Förlängd odling sker vid frågeställningarna endokardit, svampsepsis, legionella, djurbett eller immunsupprimerad patient. Ange misstanke om brucellos eller tularemi (harpest).

Provtagningsmaterial

 • Aerob blododlingsflaska FA grön kork, 10 ml blod
 • Anaerob blododlingsflaska FN orange kork, 10 ml blod
 • Aerob blododlingsflaska PED gul kork, (små barn) 0,5-4 mL
 • Säkerhetsvenprovtagningsset (engångs) med adapter och slang kopplad till butterflykanyl
 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml, sterila kompresser
 • Rena handskar
 • Tape, häfta
 • Blodtrycksmanschett eller stasslang.

Provtagning

 • Markera 10 ml på flaskorna
 • Ta på handskar, desinfektera provtagningsområdet och gummimembranen på flaskorna
 • Lufttorka ca 45 sekunder
 • Stasa och stick med butterflykanyl (ihopkopplad med adapter och slang), fixera med tejp
 • Punktera flaskan med nålen
 • Håll flaskan i en lägre position än patientens arm med flaska i upprätt läge
 • Börja med den aeroba flaskan. Kontrollera blodflödet
 • Fyll flaskorna med 10 ml per flaska
 • Sprita gummimembranen efter provtagningen

Transport och förvaring

Snarast till Mikrobiologens skåp med rumstemperatur. Förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. Obs! Ej kyl.

Svar

 • Vid bakterieväxt lämnas preliminärsvar PER TELEFON till avdelningen. Artbestämning meddelas samma dag eller dagen efter tillsammans med resistensbestämningen.
 • Negativa blododlingar 6 dygn.
 • Svampsepsis, endokardit, immunsupprimerad patient och djurbett 10 dygn.
 • Legionella 4 veckor.

Ackrediterad

Ja

Övrig information

Undvik prov från kvarliggande intravaskulär kateter eftersom blodet lätt kan förorenas av de bakterier som ofta finns lokalt i katetern.

Vid ex tyfoidfeber (efter första sjukdomsveckan) och brucellos kan odling från benmärg vara motiverad om odlingar från perifert blod blivit negativa.

Blododlingsflaskor används även för odling av punktat som ledvätska, pleuravätska, ascites och abscessinnehåll och cerebrospinalvätska, likvor.

Vid frågeställningen mykobakterier, använd Bactec Myco/F Lytic flaskor. Högst 5 ml blod/flaska. De kan hämtas på infektionskliniken, avd 27 på NÄL. Flaskorna skickas till Klinisk mikrobiolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Senast uppdaterad: 2019-09-04 11:03