Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bartonella

Sårodling tas för att kunna rikta behandling vid kliniska tecken till infektion i öppna sår som operationssår, traumatiska sår, sticksår, brännsår, impetigo, infekterade exem, bensår e t c.

Aerob odling innebär att provet undersöks avseende förekomst av aeroba bakterier. Denna odlingstyp är lämplig för ytliga infektioner. Aerob och anaerob odling innebär att provet undersöks på förekomst av både aeroba och anaeroba bakterier. Provmaterial från djupa mjukdelsinfektioner, abscesser, operationssår etc undersöks på detta sätt. Om anaeroba bakterier särskilt misstänks noteras det på remissen.

Alla öppna sår härbärgerar bakterier exempelvis från omgivande hud. Många kroniska sår som trycksår och bensår är förorenade med tarmbakterier (gramnegativa stavar) utan att dessa är orsak till infektion. Bakterier som orsakar infektion hittas lättast i prov taget från sårkanter efter rengöring. En noggrann rengöring av såret måste därför göras innan odling tas.

Koagulasnegativa staphylokocker ger sårinfektion nästan uteslutande i närvaro av främmande kropp som protes eller kateter. För provets handläggning är det därför av största vikt att uppgifter om sårets art och lokalisation samt eventuell nedsatt motståndskraft hos patienten anges på remissen.

Pasteurella multocida kan ge allvarliga infektioner efter hund- och kattbett. Gramnegativa tarmbakterier är för det mesta lågpatogena och har tveksam significans i öppna sår med undantag av t. ex. operationssår och brännskador.

Speciellt varma sommrar förkommer fynd av Vibrio bakterier i sårodlingar. Kallas ibland för badsårsfeber. Om flera bakterietyper påvisas i sårsekret, kan detta vara tecken på otillfredsställande provtagningsmetodik och bör föranleda förnyad provtagning.

Odling avseende jästsvamp utförs vid begäran.

Se separat anvisning för odling från abscess, punktat, biopsier, proteser, kateter.

Laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala

Adress

Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Växel: 018-611 39 16

Mer info

http://www.labhandbok.se/ sök på Bartonella

 

 

Senast uppdaterad: 2020-10-05 10:25