Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bakteriell gastroenterit-PCR

Undersökningen påvisar förekomst av flera bakteriella
tarmpatogener som detekteras samtidigt oavsett frågeställning. Denna analys ersätter odlingen Fecesodling.

Indikation

Diagnostik av bakteriell gastroenteritkolit, smittspårning eller
hälsokontroll.

Analysen påvisar följande tarmpatogener: Salmonella spp, Shigella spp/EIEC (enteroinvasiv E. coli), Campylobacter jejuni/coli, Yersinia enterocolitica (OBS! ej Y. pseudotuberculosis), EHEC (enterohemorragisk E. coli), ETEC (enterotoxin E. coli), Plesiomonas shigelloides och Vibrio species.

Analysen utförs alla dagar i veckan.

Analysen lämpar sig bäst som primärdiagnostik och sämre som uppföljning, eftersom den påvisar både levande bakterier, vid sjukdom eller asymtomatiskt bärarskap, och avdödade bakterier även längre tid efter utläkt infektion.

Påvisande av Salmonella spp, Shigella/EIEC, Y. erterocolitica och EHEC kräver odling för stamisolering, ytterligare typning, påvisande av virulensfaktorer och smittskyddsanmälan enligt gällande lag.

Antibiotikabehandling har dålig effekt på de flesta tarminfektioner och kan dessutom förlänga asymtomatiskt bärarskap. Därför utförs resistensbestämning endast i undantagsfall (t ex för Shigella ssp).

Som regel räcker det med ett prov för att vid akut gastroenterit
konfirmera eller utesluta infektion med någon av ovanstående mikrober. Ibland kan dock utsöndringen av bakterier ske intermittent - detta gäller framför allt Shigellainfektioner. I sådana fall rekommenderas upprepade provtagningar, som skickas till laboratoriet omedelbart efter det att provet
tagits.

Observera att för personer som hanterar livsmedel eller utför vårdarbete gäller speciella bestämmelser vid risk för, misstanke om eller vid konstaterad
diarrésjukdom.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i rutan för Salm, Shig, Yers, Camp under kolumnen "Fecesodling".

Ange om smittan är inhemsk eller utlandsförvärvad.

Ange relevanta kliniska data, ex blodiga diarrér, insjukningsort och ev kontakt med smittad person.

Misstanke om smitta eller smittspårning: kryssa i rutan under fecesodling och uppge frågeställning med klartext i Kliniska data.

Ange om det ska vara stamisolering, kontroll av bärarskap och eller smittsamhet, samt vilken bakterie det gäller.

Aeromonas-frågeställning sker med odling.

Assynjabeställning

F-Bakt gast PCR

Material

eSwab provtagningsset med rosa eller vit kork

Provtagning

Pinnen doppas på flera ställen i uppsamlad faeces (blöja, bäcken, ovanpå toapapper i rent kärl). Sätt ner pinnen i röret, bryt av pinnen och skruva på korken.

Rektumprov: Stryk topsen på provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen genast efter avföring. Kontrollera att det finns avföring på pinnen. Sätt ner pinnen i röret, bryt av pinnen och skruva på korken.

Hållbarhet, förvaring och transport

Provet är hållbart i 48 timmar, undantag är Shigella. Vid misstanke om Shigellainfektion ska provet ankomma till laboratoriet inom 24 timmar.
Kylförvaring och kyltransport.

Svar

Negativt svar inom 1-2 dygn lyder "Bakteriell gastroenterit-PCR negativ".

Positivt svar inom 1-3 dygn lyder "Bakteriens namn följt av "påvisad med PCR,  isolering av bakterien pågår"

Prover, som enl frågeställning kräver odling, besvaras: "Växt av/Ingen växt av följt av bakteriens namn"

Nyupptäckt salmonella, shigella och EHEC telefonbesvaras.

Salmonellastammar isolerade från person som har smittats eller kan ha smittats inom Sverige skickas till referenslaboratorium för typning. Svaret tar ca 1 vecka. Övriga salmonellastammar typas på begäran av provtagare som också debiteras för typningskostnaden.
Efter genomgången salmonellainfektion är patienten som
regel smittbärare i 1-3 månader, i enstaka fall längre. Efter shigellainfektion
är smittbärartiden i genomsnitt ca en månad.
Efter campylobacterinfektion är hälften smittfria inom två veckor, 90 % inom fem veckor.

Infektion med salmonella, shigella, yersinia och campylobacter är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. 

Mätprincip

PCR ( polymeras chain reaction). Analysen påvisar diarréorsakande bakteriers DNA. Odling utföres på prover där speciella krav finns eller där DNA-fyndet måste verifieras.

Ackrediterad

Ackrediterad för Salmonella spp, Shigella/EIEC (enteroinvasiv E. coli), Campylobacter jejuni/coli, Yersinia enterocolitica och EHEC (enterohemorragisk E. coli).

Ej ackrediterad för ETEC (enterotoxigen E. coli), Vibrio spp*och Plesiomonas shigelloides.                                                                                               

Senast uppdaterad: 2020-03-18 13:25