Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anaerob infektion, abscess, fistel, djup infektion, bett, postop, operationssår, mjukdelsinfektion

I flertalet djupa abscesser återfinns en samverkande flora av såväl aeroba som anaeroba bakterier. Det bästa provmaterialet fås genom punktion av abscessen. Risken för tillblandning med ovidkommande bakterier är mindre om punktionen kan göras via hud än om den sker via slemhinna.

Försök att isolera anaeroba bakterier utförs rutinmässigt på vissa prov t ex material från abscesser, djupa mjukdelsinfektioner. Kännetecken på anaerob infektion kan vara nekros med illaluktande sekret, gasbildning i vävnaden. Vissa infektioner är ofta förknippade med anaeroba bakterier t ex peritonit, sårinfektioner efter bukkirurgi, abscesser i lungor och hjärna, intraabdominella och perirektala infektioner. Sår uppkomna efter bett av djur eller människor är också ofta infekterade med anaerober.

Vid misstanke om clostridiuminfektion kan det vara relevant med direktmikroskopi av preparat från den infekterade vävnaden, t ex gangränösa vävnader.

Antibiotikakänsligheten hos anaeroba bakterier är som regel förutsägbar. De clostridiumarter som orsakar gasbrand är t ex alltid känsliga för penicillin. Bacteroidesarter är med få undantag känsliga för metronidazol, tinidazol och oftast också för klindamycin. Anaeroba streptokocker är penicillinkänsliga men ej alltid metronidazolkänsliga. 

Beställningsblankett gul A5

Under kolumnen odling sår, kryssa i djup infektion. Ange provmaterial och provlokal.

Ange antibiotikabehandling och ev allergi mot antibiotika. Ange kliniska symtom. Ange nedsatt immunitet eller bakomliggande sjukdom.

Assynjabeställning

Sår-odl, abscess
Sår-odl, fistel
Sår-odl, anaerob infektion
Sår-odl, abscess
Sår-odl, djup infektion
Sår-odl, bett
Sår-odl, postop

Provtagningsmaterial

eSwab transportrör rosa eller vit kork. Spruta med kork eller tomt urinodlingsrör (för direktmikroskopi). Anaerob blododlingsflaska.

Provtagning

Vid särskild misstanke om anaerob infektion kan provet transporteras i punktionssprutan som måste vara proppad.

eSwab: Rengör alltid såret före provtagning, genom avtorkning eller sköljning med koksalt eller sterilt vatten. Provet tas från djupet av såret i kantlinjen där mest levande bakterier finns.

Abscess: Aspirera med spruta några mL pus, för över innehållet i ett urinodlingsrör. Om abscessen öppnats tas prov med pinne efter rengöring, genom att pinnen roteras mot abscessväggen.

Spruta inte ned pus i blododlingsflaskor om det är sannolikt att provet består av en blandning av aeroba och anaeroba bakterier, ex prov från bukabscess eller områden som ligger nära övergång slemhinna-hud, abscesser i luftvägarna. 

Transport och förvaring

Kylförvaring, hållbarhet 24 timmar. Blododlingsflaska förvaras i
rumstemperatur. Snarast till Laboratorium för klinisk Mikrobiologi eftersom anaeroba bakterier är känsliga för lång transporttid.

Kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

 2 - 5 dygn. 

Bedömning

Det är vanligt att både aeroba och anaeroba bakterier isoleras från infekterade sår. Anaeroba infektioner kan orsakas av flera olika bakteriearter och i vissa fall är detta en förutsättning för att infektion ska uppstå. 

Ackrediterad

Ja

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:50