Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Norovirus-Calicivirus-vinterkräksjuka

Gruppen Calicivirus består av olika grupper av Norovirus och Sapovirus. Calicivirus orsakar stora återkommande årliga epidemier i samhället, framförallt på vinterhalvåret. Calicivirus är också vanligt som smitta på sjukhus. Inte sällan måste hela sjukhusavdelningar stängas för sanering. Flera livsmedelsburna utbrott rapporteras årligen.

Norovirus finns i hela världen och kan drabba alla åldersgrupper. Virus utsöndras i mycket stora mängder främst i avföringen och det kan spridas på olika sätt:

  • via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer, även kräkningar kan smitta,
  • via dricksvatten, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten
  • via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk. Livsmedel utgör i detta fall en transportör av smittämne

Viruset har vid utbrott visat sig vara synnerligen smittsamt. Smittade personer kan vanligen sprida smitta upp till två dygn, ibland längre, efter symtomfrihet. Långtidsbärare av norovirus är känt. Inkubationstiden är 12-48 timmar. Symtomen är illamående, kräkningar, diarré, ibland även buksmärtor, huvudvärk, yrsel och feber. Sjukdomen är självläkande inom några dygn. Man blir inte immun och återinsjuknande är ganska vanliga.

  • PCR-analysen som utförs hos oss detekterar de två humanpatogena grupperna av Norovirus (genogrupp 1 och 2). Analysen detekterar inte sapovirus. Norovirus dominerar dock vid både samhällsförvärvad infektion och vid utbrott inom vårdinrättningar. 

Felkällor:

Ett negativt prov utesluter inte infektion. Prov kan ha tagits vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet med för få virus närvarande eller så kan det vara en annan släkt av calicivirus. Faeces kan innehålla inhiberande substanser, detta gör att resultat inte kan erhållas.

Beställningblankett gul A5

Kryssa i Norovirus under rubriken Övriga faecesprov. Ange insjukningsdatum, symtom och svarsmottagare.

Provmaterial

1-2 ml faeces eller kräkning

Provtagningsmaterial

Burk med brun kork och sked i korken

Urinodlingsrör

Provtagning

Analys ska ske inom 48 timmar efter insjuknande.

Transport och förvaring

Förvaras kylt i väntan på transport. Transport så fort som möjligt till laboratoriet.

Svar

Svar inom 4 timmar efter ankomst till laboratoriemedicin NÄL. Telefonsvar. Ange telefonnummer.

  • Norovirus påvisat/ Ej påvisat
  • Positiva fynd rapporteras till SME och vårdhygien

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Analysen är ackrediterad för feces.

Analysen är inte ackrediterad för kräkning, men erfarenhet talar dock för att Norovirus med stor säkerhet kan påvisas i kräkning med PCR-teknik.

Senast uppdaterad: 2020-10-12 15:37