Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Influensa A, B och RS

Medicinsk bakgrund

Tiden mellan smittotillfället och sjukdomsdebut är kort, mellan ett till fem dygn. Influensa börjar ofta akut med frossa, snabbt stigande feber (ofta upp över 40°C), allmän muskelvärk, huvudvärk och därefter tilltagande symtom från luftvägarna, främst hosta. Ibland, och mest hos barn, förekommer symtom från mag- och tarmkanalen som kräkningar och diarré. Efter några dagar brukar tillståndet ge med sig och de flesta har tillfrisknat efter cirka en vecka. Sjukdomsbilden är ofta lindrigare än så, många märker inte ens av att de är infekterade och för andra kan det mer likna en vanlig förkylning. Enstaka patienter blir allvarligt sjuka.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Influensa A/B/RS-virus (PCR) under kolumnen Övrigt,

Telefonbesvaras, ange telefonnummer.

Provtagning

Separatförpackad nasopharynxpinne, 1 ml 0,9% NaCl i urinodlingsrör med gul kork.

Nasopharynxsekret, för in pinnen ända bak till nasophaynx, tills du känner ett lätt motstånd, rotera pinnen och håll kvar 10 sekunder för optimal provtagning. Dra ut pinnen och sätt ner i röret, bryt försiktigt av pinnen vid brytskåran och skruva på korken.

Aspirat-sköljvätska i urinodlingsrör med gul kork.

Begränsningar

Ett negativt prov utesluter inte influensainfektion. Prov kan ha tagits vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet med för få virus närvarande.

Transport och förvaring

Skickas direkt till Laboratoriemedicin. Hållbart 1 dygn i kylförvaring.

Svar

Influensa A påvisat/ Ej påvisat

Influensa B påvisat/ Ej påvisat

RS-virus påvisat/ Ej påvisat.

Provsvar inom tre timmar från provets ankomst till laboratoriemedicin.

Prov analyseras dygnet runt alla dagar i veckan.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Nej

 

Senast uppdaterad: 2020-10-12 15:32