Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Cerebrospinalvätska (CSV), likvor

De vanligast förekommande bakterierna vid purulent meningit är Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae och Listeria monocytogenes. En ovanlig orsak till meningit är Mycobacterium tuberculosis. I neonatalperioden förekommer företrädesvis Streptococcus agalactiae (Grupp B streptokock) och gramnegativa tarmbakterier som t ex E. coli.

Prov för påvisande av bakterier i cerebrospinalvätskan tas innan
antibiotikabehandling sätts in om detta är möjligt annars får det tas så fort
som möjligt efter att antibiotika givits. Det är lämpligt att i samband med
misstanke om meningit utföra blododling samt odling från nasofarynx.

Direktmikroskopi utförs på Klinisk mikrobiologi under ordinarie
öppettider.
Vid misstanke om svampmeningit eller tuberkulös meningit måste
detta anges på beställningen.

Direktmikroskopi och odling avseende mycobakterier (misstanke om neurotuberkulos) utförs vid Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Var god se länk för information.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i rutan för Likvor och för över barkodsetiketten från flaskan till beställningsblanketten. Ange kliniska data och antibiotikabehandling. Ange om direktmikroskopi önskas. Ange telefonnummer för telefonsvar. Ange om jästsvampodling önskas.

Provtagningsmaterial

Blododlingsflaska FA aerob (grön). Urinodlingsrör med gul kork, annat sterilt rör med kork.

Provtagning

Huddesinfektion utförs med klorhexidinsprit (5mg/mL) som appliceras flödigt
under c:a 1 min och därefter får lufttorka. Desinficera även flaskans
gummimembran med klorhexidinsprit. Spruta ned liquor i flaskan 0,5-2 mL. För även över lite liquor till ett tomt sterilt rör, c:a 0,5-1 mL, om tillräcklig
mängd liquor finns. Om direktmikroskopi önskas måste alltid liquor i sterilt rör skickas till laboratoriet. Det är fördelaktigt om ett rör med liquor finns för
eventuella ytterligare undersökningar. 

Transport och förvaring

Kylförvaring och kyltransport, hållbarhet 12 timmar. OBS att blododlingsflaskan förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. Provröret förvaras i kylskåp.

Svar

  • Positiv odling besvaras med bakterienamn och resistensbestämning. Negativ odling besvaras "Aerob odling ingen växt".
  • Positiv odling telefonsbesvaras.
  • Resultatet av direktmikroskopi telefonbesvaras alltid.
  • Negativ odling 6 dygn.
  • Negativ svampodling efter 12 dygn.

Obs! Neisseria meningitidis infektion är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Senast uppdaterad: 2019-09-04 10:35