Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Amfetaminer, screen, U-

System

Urin

Synonym

Centralstimulerande aminer

Remiss

Beställningsblankett för droganalyser i urin

Provtagning

  • 10mL Vakuumrör Urin med dragkork (Gul), rund botten.
  • Se provtagningsinstruktion i kvalitetssäkrad provförpackning, vilken beställes från lab.
  • Mer information angående hur man beställer provförpackning samt tillhörande dokument, se Droganalyser 
  • Vid positivt resultat fryses urinen och sparas i 2 månader.
  • Analysen avser amfetamin, metamfetamin, fluoramfetamin och ecstasy (MDA och MDMA).

Referensintervall

Ej påvisbar (Gränsvärde < 500 µg/L)

Storhet och enhet

Arbiträr koncentration, Ej påvisbar/Påvisbar

Mätprincip

Immunkemisk metod

Ackrediterad

Ja

Amfetamin och metamfetamin tillhör missbruksgruppen centralstimulantia med stark påverkan på CNS via dopaminsystemet genom att höja koncentrationen av dopamin. Det sympatiska nervsystemet stimuleras genom att puls, andningfrekvens och blodtryck ökar samt att sömn- och aptitbehovet försvinner. Kliniskt används amfetamin i viss utsträckning som behandlingsform på överaktiva barn i syfte att få en lugnande effekt och vid narkolepsi. I höga doser är amfetamin starkt vanebildande och kan ge långvariga och obehagliga hallucinationer samt s.k. amfetaminpsykos. Missbruk leder ofta till psykoser som liknar paranoid schizofreni och en överdos kan resultera i krampanfall, och ibland till hjärnblödning. 

I ecstasygruppen ingår främst 3,4-metylendioxymetamfetamin (MDMA) och 2-amino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan (MDA). Andra derivat är 3,4-metylen-dimetoxy-N-etylamfetamin (MDEA eller MDE).

Screentesten avser att påvisa ett missbruk vid en urinkoncentration överstigande den av EU rekommenderade cut-offnivån 500 µg/L.

Senast uppdaterad: 2019-12-11 14:36