Dnr NU 2019-00205 Överdosering följs inte upp med akuta prover

Uppgifter om överdosering av läkemdel med risk för allvarlig leverskada följs inte upp med akuta prover. Patienten försämras efter inläggning för slutenvård och behandling av akut leversvikt fördröjs. 

Senast uppdaterad: 2019-03-04 10:45