Dnr NU 2019-00202 Adekvata åtgärder vidtas inte vid tarmparalys

Patient inläggs för utredning av oklar infektion och nedsatt allmäntillstånd. Skiktröntgen påvisar tarmparalys och allmäntillståndet försämras med stor risk för ytterligare försämring utifrån bedömningsskala av vitala tecken. Adekvata åtgärder vidtas inte i tillräcklig omfattning.  Patienten avlider efter ett dygns vård.

Senast uppdaterad: 2019-03-04 07:36