Dnr NU 2018-00863 Fördröjd diagnos av stroke

Patient inkommer akut med krampliknande besvär i ena armen. Bedöms som medicinpåverkan och patienten får gå hem. Bedömningen är oförändrad då ambulans tillkallas ytterligare några timmar senare. Strokediagnos fördröjs totalt drygt ett dygn.

Senast uppdaterad: 2018-11-20 08:20