Dnr NU 2018-00517 Fördröjd diagnos av bäckenfraktur

Fördröjd diagnos av bäckenfraktur efter fall från hög höjd. Skadan förbises både kliniskt och vid skiktröntgenundersökning. Påtagligt försämrad prognos med smärtproblematik och funktionsinskränkningar.

Senast uppdaterad: 2018-09-11 11:10