Kontakt

Kontaktpersoner för hälsofrämjande sjukhus

Anna Björk
Koordinator 
Telefon: 070-527 79 09
E-post: anna.m.bjork@vgregion.se

Marianne Andersson 
Hälsoutvecklare HR. Arbetar med hälsa och arbetsmiljöfrågor i ett hälsofrämjande medarbetarperspektiv.
E-post: marianne.a.andersson@vgregion.se

Marianne Lång
Rökavvänjningssjuksköterska. Arbetar med rökstopp inför operation och rökavvänjning inom hjärtsjukvården.
E-post: marianne.lang@vgregion.se

Sofie Johansson 
Fysioterapeut/Kontaktansvar Fysisk aktivitet/FaR
E-post: sofie.a_v.johansson@vgregion.se

Ann Kronberg
Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering inom HR till stöd för chefer och medarbetare.
Telefon: 070-082 26 26
E-post: ann.kronberg@vgregion.se

Annelie Holmén 
Kurator/Kontaktansvar Riskbruk alkohol
Telefon: 010- 435 5399 
E-post: anneli.holmen@vgregion.se 


Senast uppdaterad: 2018-03-16 14:07