Alkohol

Alkohol påverkar hälsan.

Ju mer du dricker desto större är risken att bli beroende av alkohol eller drabbas av sjukdom.

När du söker vård hos oss kan du komma att bli tillfrågad kring dina alkoholvanor. NU-sjukvården använder instrumentet Audit C för att identifiera riskbruk av alkohol.

Senast uppdaterad: 2018-10-04 10:48