Vi gratulerar medarbetare på Medicinskt Forum 161209

Sjukhusdirektör Lars Wiklund och FoU-chef, professor, Jüri Kartus uppvaktar medarbetare som disputerat under 2016.

Mattias Prytz, leg läk, med dr, Kirurgkliniken

Viola Nyman, leg sjuksköterska/barnmorska, fil dr, FoU-enheten

Johanna Karlsson, leg läk, med dr, Infektionskliniken

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18