VÅRDVETENSKAPLIGT FORUM

Syftet är att erbjuda sjuksköterskor kontinuerlig kompetensutveckling om vårdandet. 

Vårdvetenskaplig forskning behöver komma kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra intresserade i NU-sjukvården till del.

START 26 OKTOBER
ÄGGET
15.00-15.30

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18