Vårdvetenskapligt forum - Program HT 2017

 

OKTOBER

v. 41: Under hela veckan: Information i olika sammanhang om VVF, Vårdvetenskapligt forum.

26/10: Invigning
Sjukhusdirektör Lars Wiklund och chefs- sjuksköterska Christina Olsson öppnar VVF.
Vikten av vårdvetenskap.
Viola Nyman, fil. dr, FoU, NU-sjukvården. 

NOVEMBER

2/11: Organ- och vävnadsdonation, en livsviktig del av den svenska hälso- och sjukvården.
Josefina Söderblom och Matilda Svan, ssk, NU-sjukvården.

9/11: Den fysiska vårdmiljön för en god vård.
Helle Wijk, ssk, docent i omvårdnad.  

16/11: Mer vårdforskning genom samverkan.
Sven Kylen, Fyrbodals Hälsoakademi.

VÄLKOMNA!

Program för våren presenteras under v. 2, 2018

VÅRDVETENSKAPLIGT FORUM

Vad? 

Vårdvetenskap är ett vetenskapligt ämne sedan cirka 60 år. Vårdvetenskaplig forskning behöver komma kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra yrkesgrupper i NU-sjukvården till del.

Detta forum är en del av NU-sjukvårdens modell för verksamhetsutveckling.

Vem?

Målgrupperna är medarbetare med vårdutbildning på universitets- och högskolenivå. Till målgruppen hör även enhetschefer och studenter på kliniskt basår.

Respektive vårdenhetschef planerar verksamheten på avdelningarna så att så många medarbetare som möjligt med vårdutbildning på universitets- och högskolenivå kan delta.

Yrkesgrupper med annan profession är också välkomna utifrån hur verksamheten kan frigöra medarbetare.

När, var, hur?

Alla möten genomförs med videolänk som en gemensam föreläsning i Ägget på NÄL och Hallonet på Uddevalla sjukhus, torsdagar mellan 15:00-15:30. 

Kontaktpersoner

Johan Linder. studierektor, 010-435 68 14.
Viola Nyman, FoU, 010-435 68 95.
Tina Hurtig, bibl.chef, 010-435 69.  
  
   
 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18