Välkommen till seminarium!

Målgrupp All kliniskt verksam personal i Fyrbodal

Att arbeta med flyktingar och tolk Under eftermiddagen kommer vi få lyssna till Eva Theunis och Ivana Egert. Eva är distriktsläkare och har arbetat på vårdcentral i många år och arbetar nu på Närhälsans flyktingmedicinska mottagning i Göteborg. Hon kommer dela erfarenheter från klinisk vardag och något från forskningen som pågår på området. Ivana arbetar på Tolkförmedling Väst och kommer berätta om hur vi arbetar tillsammans med tolkarna på ett bra sätt.

Datum : 22 mars 2018.
Tid : 12.00–16.00.
Schema : 12.00–13.00 Lättare lunch serveras 13.00–14.15
Eva Theunis 14.15–14.30 Fika 14.30–15.45 Ivana Egert 15.45–16.00 Frågor och avsluta.
Plats :  FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken 15 A, Vänersborg. Entré till FoU-centrum Fyrbodal, Vänerparken 15A, 462 35 Vänersborg. 

Anmälan : Anmälan senast 15 mars via länk
https://vgregion.esmaker.net//s.aspx?id=c772a174a0d5

Kontaktperson: Anna Bergenheim, anna.c.bergenheim@vgregion.se 

Varmt välkommen!  

Anna Bergenheim, FoU-strateg
Sven Kylén, FoU-chef
Närhälsan FoU primärvård Fyrbodal

 

 

                                                                      

    

Senast uppdaterad: 2018-02-21 13:38