Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Välkommen till kurs i Vetenskapligt förhållningssätt 2017

Publicerad: Uppdaterad:

Syfte

Att lära ut ett grundläggande medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska du kunna förhålla dig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som du använder i ditt dagliga arbete, d.v.s. bli en kritisk konsument av vetenskapliga rön. Du ska kunna söka, läsa, bedöma och använda existerande medicinsk kunskap som finns bland annat i medicinska artiklar, eller kunna konstatera att sådan kunskap saknas.

Mål

Avsikten är att du ska hinna med kursens alla moment på de schemalagda kursdagarna, med undantag för manualerna i kritisk litteraturläsning, som måste läsas hemma eftersom tiden annars inte skulle räcka till. För godkänd kurs krävs närvaro på de handledarledda dagarna. Under kursen kommer du att arbeta med en litteraturstudie, som ska redovisas i form av en skriftlig rapport. På slutseminariet ska du göra en muntlig presentation av din litteraturstudie med hjälp av PowerPoint-bilder.

Kursinnehåll

  • katedrala föreläsningar om olika studietyper, kvalitativa 
    metoder, statistik, etiska frågeställningar, litteratursökning, EBM etc   
  • att omsätta en idé eller frågeställning till en forskningsbar fråga
  • att fördjupa sig i den vetenskapliga litteraturen som rör frågeställningen
  • att genomföra en litteraturstudie med bakgrund, metod, resultat och implikationer för den egna praktiken
  • att kunna redovisa sina resultat i en skriftlig rapport och i muntlig form

 

Tid och plats

Kursstart: 25 januari 2017

Tid: Samtliga kursdagar startar kl. 9:00 och slutar kl. 16:00.

Prel. schema. 

Plats: FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken 15, Vänersborg.

Övrigt

Kursen är för samtliga yrkeskategorier.

För ST-läkare uppfyller godkänd kurs kraven i hela delmål 19, d.v.s. på såväl kurs som ett skriftligt individuellt arbete.

Kursen bedrivs i samarbete mellan FoU-enheterna inom primärvården i Fyrbodal och NU-sjukvården.

Kurslitteratur och vetenskapliga artiklar är på engelska.

Max antal deltagare är 24 stycken.

Anmälan

Anmälan görs via formulär i inbjudan som du hittar här.

Vid problem att öppna inbjudan med anmälningsformulär se denna fil.

Kontakt

Kursansvarig, Forskningsledare
Bertil Marklund
E-post: bertil.marklund@vgregion.se

Kursansvarig, FoU-koordinator
Eva Larsson
E-post: eva.yvo.larsson@vgregion.se

Kursadministration
Eva Larsson
E-post: eva.yvo.larsson@vgregion.se

Publicerad:
Uppdaterad: