Välkommen på informationsmöte om utlysningen

Praktisk information När: Tisdagen den 21 februari 2017 kl 09.30-11.00 (kaffe och registrering från 09.00) Var: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm (hitta hit) Hur: Anmälan senast den 17 februari 2017 Ytterligare information Johanna Ulfvarson Vinnova 08-473 32 18 Tove Hammarberg Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 08-775 40 87 Läs mer Om programmet JPI More Years Better Lives

                    

Åldrande – Miljö och internationalisering

Vill du vara med och utveckla äldres
livskvalitet i internationellt samarbete

JPI More Years Better Life (MYBL) är en samverkan mellan ett flertal länder om forskning och innovation för att möta samhällets utmaningar och möjligheter till följd av demografiförändringar med en växande andel äldre personer i vår befolkning.

Inom programmet görs satsningar där akademi, små och medelstora företag samt offentlig sektor kan söka finansiering. Det kan exempelvis röra hälsa, välfärdsfrågor och en åldrande befolkning, utbildning och lärande, arbete och produktivitet, stadsplanering till migration.

Utlysningen 2017 har titeln "Ageing and place in a digitising world/Åldrande – miljö och internationalisering”. Den syftar till att stödja projekt som strävar efter att hitta sätt på vilka hälsa och välbefinnande hos äldre människor stöds och främjas genom utformningen av den sociala och fysiska miljön. Projekt ska vara kopplade till möjligheter att lära och utnyttja teknik.

Vår befolkning blir äldre och äldre. Samtidigt sker en snabb teknisk utveckling som skapar möjligheter för nya lösningar i livsmiljön. Målet med satsningen är att stödja tvärvetenskapliga samarbetsprojekt som ökar kunskapen om hur ny teknik och smarta lösningar kan introduceras för att bidra till öka äldres hälsa och välbefinnande.

Utlysningen är öppen nu och stänger den 3 april 2017.

mer information finns här

Anmälan

Mötet kommer även att webbsändas och du kan följa mötet via Vinnovas webblats, www.vinnova.se (ingen förhandsanmälan krävs).

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18