Utlysning Erasmus resebidrag för kontaktresor

Nu utlyser International Centre minst 25 resebidrag à max 8000kr per person. 

Resebidragen kan användas för resor till

 • nya partneruniversitet för planering av nya utbildningssamarbeten eller kompletta miljöer
 • existerande partneruniversitet för utveckling och utvärdering av utbildningssamarbeten el. kompletta miljöer
 • existerande partneruniversitet för planering av utbildningssamarbeten el. kompletta miljöer inom nytt ämnesområde
 • nätverksträff med partneruniversitet kopplad till utbildningar el. kompletta miljöer

Syftet med samtliga resor ska vara att diskutera, utveckla och planera för student- och/eller lärarmobilitet inom Erasmus+ programmet.

Ansökningsperioder (minst följande två, som de 25 bidragen fördelas mellan):

-          Senaste ansökningsdag 15 februari 2017  för resor som äger rum 2017-01-15 till 2017-03-30.

-          Senaste ansökningsdag 15 april 2017 för resor som äger rum 2017-03-15 till 2017-09-30.

Resebidrag kan alltså under en viss tid även sökas retroaktivt inom perioderna. 

För ansökan krävs: 

 • anställning vid Göteborgs universitet,
 • en fullständigt ifylld ansökan påskriven av närmsta chef,
 • en inbjudan/kopia på kommunikation från mottagande universitet. 
 • att kontaktresor sker på ett lärosäte (el dyl) i Europa som deltar i Erasmusprogrammet, dvs de 28 EU-medlemsstaterna (ej Sverige), samt Island, Liechtenstein, Norge och Turkiet.

Observera

 • Finansiering beviljas inte för grupper om fler
  än två personer från samma institution/enhet.
 • Prioritet ges åt sökande som inte tidigare beviljats resebidrag. 
 • Mer information inklusive ansökningsblankett hittar du här.
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18