Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utlysning: Cancerfondens bidrag till forskning som anknyter till cancer

Har du en frågeställning i din forskning som anknyter till cancer? 

Då är du välkommen med din ansökan senast den 23 april 2020 till Cancerfonden.

Cancerfondens vision är att besegra cancer och därför arbetar vi för att färre ska drabbas och att fler ska botas eller kunna leva ett långt liv med god livskvalitet. Vi finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar från forskare inom många olika fält, till exempel naturvetenskap, medicin, vårdvetenskap, teknik, farmaci, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

I slutet av mars öppnar vi ansökningsomgången för projekt, utökat stöd, forskarmånader och planeringsgrupp. Vi vill särskilt gärna få fler ansökningar och innovativa idéer inom följande ämnesområden: 

  • Vårdvetenskap (exempelvis livskvalitet, rehabilitering, palliativ behandling)   
  • Folkhälsovetenskap (exempelvis epidemiologi, prevention, livsstilsfaktorer)  
  • Samhällsvetenskap (exempelvis hälsoekonomi, sociologi)  
  • Kommunikations- och beteendevetenskap (exempelvis implementering av kunskap om prevention)

Bakgrunden till detta är att allt fler människor drabbas av cancer. I dag får fler än 60 000 personer om året ett cancerbesked i Sverige. Om knappt 25 år beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos.

Utvecklingen kan bromsas med hjälp av forskning. Vi vet i dag att en tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Och det finns fortfarande många forskningsfrågor kvar att besvara, till exempel om kopplingen mellan kost och cancer eller fysisk aktivitet och cancer. Det behövs också mer forskning om hur människor kan göra beteendeförändringar och hur samhället kan bidra till att medborgare gör hälsosamma val. 

Cancerforskningen och vården har gjort stora framsteg under de senaste decennierna och i dag lever sju av tio personer i tio år efter en cancerdiagnos. Det betyder också att många människor lever ett långt liv med kronisk cancer eller med oro och risk för återfall. Det är en ny situation där vården och samhället behöver anpassas till de nya behoven av till exempel rehabilitering eller emotionellt stöd. Även här finns många forskningsfrågor kvar att besvara.

Cancerfonden finansierar forskning av hög kvalitet som stödjer alla aspekter av cancer. Kanske kan just ditt forskningsprojekt hjälpa oss att besegra cancer?  

Sök då forskningsanslag från oss senast 23 april, ansökningsomgången öppnar i slutet av mars. Mer information finns på www.cancerfonden.se/ansok 

För ytterligare info kontakta Andrea Balassa andrea.balassa@cancerfonden.se 

Senast uppdaterad: 2020-03-24 12:53