Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utlysning av medel ur Adlerbertska forskningsstiftelsen

Utlysning av bidrag ur Adlerbertska forskningsstiftelsen 2020

Forskningsbidrag ur Adlerbertska forskningsstiftelsen kan tilldelas envar som bedriver vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet vid Göteborgs universitet, utom vid Handelshögskolan som har ett eget anslag från stiftelsen. Forskare och forskarstudenter verksamma vid Handelshögskolan kan således inte söka bidrag från Göteborgs universitet.

Medel kan sökas antingen för forskningsbidrag (kan innefatta resekostnader) eller för resebidrag (avser rena resebidrag, och kan inte innefatta andra forskningsomkostnader), och sökande ska ange vilket som avses på ansökningsblanketten. Ansökan ska, utöver de uppgifter som framgår av ansökningsblanketten, innehålla ett kortfattat CV, inklusive publikationslista, för sökanden samt en specificerad budget och tidplan för forskningsuppgiften. Medel för resor beviljas endast för resor som är planerade att genomföras från och med hösten 2020.

Tidigare har de beviljade bidragen varierat mellan 10 000 och 150 000 kronor.

Sista ansökningsdag är den 25 maj 2020 och beslut meddelas under hösten 2020.

Länk till utlysningen finns på

https://www.gu.se/forskning/stipendier/gustipendier/adlerbertska_forskningsstiftelsen

Frågor kan ställas till rangnar.nilsson@gu.se.

Senast uppdaterad: 2020-05-08 08:08