Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Utlysning av interna forskningsmedel

Sahlgrenska akademins projektbundna doktorandplatser och postdoktortjänster

Sahlgrenska akademin utvidgar utlysningen av medel till projektbundna doktorandplatser till att även inkludera utlysning av medel till tvååriga postdoktortjänster. Under tre utlysningsomgångar (våren 2020, hösten 2020 och våren 2021) med möjlighet att bevilja 10 projekt varje utlysningsomgång, kan forskare ansöka om antingen en projektbunden doktorandplats eller en postdoktortjänst.

Fördelningen av medel till projektbundna doktorandplatser och tvååriga postdoktjänster avgörs av söktrycket, som mäts i procent av antal ansökningar. Programmet delfinansierar lön, max 50 % av en 2-årig postdoktorstjänst, samt 70 % av en 4-årig doktorandplats.

Notera att man inte får vara huvudansvarig för både en ansökan om projektbunden doktorandplats och en om projektbunden postdoktortjänst i samma utlysning.

Sahlgrenska akademins projektbundna medel kan sökas till:

Notera att endast en av dessa kan väljas per projekt.

Sahlgrenska Academy International Starting Grant

Utlysningen syftar till att uppmuntra Sahlgrenska akademins institutioner att rekrytera begåvade forskare, med internationell erfarenhet. Varje år utlyses totalt 4 miljon kronor till max 4 forskare.

Målgruppen är forskare som disputerat, i Sverige eller utomlands inom området hälsovetenskap, högst åtta år före utlysnings deadline (dvs. för utlysning 2020, ska man ha disputerat 2 september 2012 eller senare, justerat för avräkningsbar tid) och som har haft en internationell postdoktorplats i minst tolv månader.

Stödberättigade forskare, får inte vid tidpunkt för deadline (d.v.s. 2 sept 2020) ha varit anställd/arbetat på Göteborgs universitet i mer än tolv månader.

Den som vill söka Sahlgrenska Academy International Starting Grant bör ta kontakt med någon av Sahlgrenska akademins institutioner. Varje ansökan måste ha ett stödjebrev från prefekt.

Mer information:
Utlysningsomgång 2020

Sahlgrenska akademins medel till yngre forskare för anställning av postdoktor från annat lärosäte

Utlysningen syftar till att stärka Sahlgrenska akademins yngre forskare i deras etableringsfas, genom att underlätta för rekrytering av postdoktorer från annat lärosäte (nationellt eller internationellt), och på så sätt stimulera till vidareutveckling av forskarens nationella och internationella kontaktnät och samarbete med relevant forskningsmiljö.

Målgruppen är självständig yngre forskare som disputerat, högst sju år före utlysnings deadline (dvs. för utlysning 2020, ska man ha disputerat tidigast 3 nov 2013, justerat för avräkningsbar tid) och som har en varaktig etablering vid Sahlgrenska akademin. Varje ansökan måste ha ett intyg om tillgång till arbetsplats och utrustning från prefekt.

Anslaget är på max 820 000 kr/år och ska finansiera den inkommande postdoktorns lön, inklusive lönekostnadspåslag och indirekta kostnader under max två år.

Mer information:
Utlysningsomgång 2020

Senast uppdaterad: 2020-10-20 14:00