Utlysning av anslag ur Hjalmar Svensson och Herman Svenssons forskningsfonder 2017

Till samtliga forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper
samt till funktionsmail för institutionen för medicin och institutionen för neurovetenskap och fysiologi för hjälp med spridning.

Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons forskningsfond

Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons forskningsfond ledigförklarar cirka 2,3 miljoner kronor för forskning vid Göteborgs universitet, "som riktar sig på medicinska och sociala problem rörande en rimlig barnbegränsning eller en förbättring av mentala funktioner eller rörelsefunktioner hos åldring".

Ansökan senast 10 april
Mer information om ansökan
Blankett Handlanden Hjalmar Svensson fond

Stiftelsen Handlanden Herman Svenssons fond för blinda och synsvaga

Stiftelsen Handlanden Herman Svenssons fond för blinda och synsvaga ledigförklarar cirka 145 000 kronor för forskning vid Göteborgs universitet "kring och utveckling av hjälpmedel för blinda och synsvaga".
Endast undantagsvis kan anslag över 40 000 kronor beviljas för enskilt projekt. Medel för enbart kongressresor eller till egen lön beviljas ej.

Ansökan senast 10 april.
Mer info om ansökan
Blankett Handlanden Herman Svenssons fond

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18