Två forskare från NU-sjukvården medverkar vid utformning av Europeiska Riktlinjer för Eosinofil Esofagit