Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SSMF:s Stora Anslag - tidigarelagd ansökningsperiod

Ansökningstiden för Svenska sällskapet för medicinsk forsknings (SSMF) Stora Anslag tidigareläggs med en månad: ansökningsperioden öppnar den 15 mars och stänger den 15 april. Nytt för i år är också att lönebeloppet i anslaget höjs för kliniskt aktiva forskare från tidigare 400 000 SEK/år till max 800 000 SEK/år.

Ansökningsprocessen 2020 består av flera steg:

  • 15 april: Forskare söker själva bidraget via ansökningssystemet på SSMH:s sidor.
  • Slutet av april: SSMH meddelar Sahlgrenska akademins      (SA) fakultetskansli vilka forskare vid SA som har sökt bidraget.
  • 30 maj: SA:s egen bedömargrupp nominerar högst fyra      sökande till anslag för heltidsanställningar och högst fyra sökande till      anslag för deltidsanställning.
  • Juni-augusti: SSMF:s egen granskning.
  • 30 augusti: utvalda sökande kallas till intervju.
  • Ca 20 september: granskningsnämnden intervjuar sökande      i Stockholm.
  • Oktober: SSMF:s styrelse fattar beslut om tilldelade      anslag.

Se bifogad utlysning. Mer information finns även i Akademiliv:

Senast uppdaterad: 2020-02-18 14:12