Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Sök forskningsbidrag från Axel Linders stiftelse före den 1 oktober 2016

Publicerad: Uppdaterad:

Information

Vi vill med detta informationsblad beskriva möjligheterna för dig som sökande/era vårdtagare om möjligheterna att söka bidrag från Axel Linders stiftelse.

Vem var Axel Linder?

Affärsmannen Axel Linder föddes i Alingsås 1877 och dog i Skene 1962. Hans 
affärsverksamhet omfattade järnhandel, var i huvudsak förlagd till Skene, där han också bodde. Axel Linder hade inga bröstarvingar och därför bildade han 1952 Axel Linders Stiftelse. Genom hans testamente, tillfördes stiftelsen betydande belopp efter hans död 1962.

Stiftelsens ändamål

  • Främjande av vård för sjuka, ålderstigna och handikappade.
  • Främjande av barns och ungdomars vård, fostran och utbildning.
  • Julgåvor som hjälp och uppmuntran till kroniskt sjuka.
  • Bidrag till ensamstående mammor med flera barn.
  • Främjande av medicinsk forskning.

Tillsyn

Stiftelsens verksamhet står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland, som årligen granskar verksamheten.

Bidragsgivning

Bidrag lämnas i första hand till sökande bosatta inom fd. Älvsborgs län. Bidrag lämnas som hjälp och uppmuntran till personer med kroniska sjukdomar eller handikapp samt till ensamstående förälder med flera barn. Dessutom kan bidrag lämnas till lägervistelse för barn med olika former av handikapp.

Bidrag kan lämnas som engångsbidrag. Vid flerårigt bidrag önskas årligen förnyad ansökan till stiftelsen med den sökandes aktuella uppgifter. 
Bidrag lämnas ej till sanering av ekonomi eller ändamål där kommun, landsting eller försäkringskassa har ett lagfäst ansvar.

Ansökan

För ansökan skall helst Stiftelsens ansökningsblankett användas. Om blankett ej användes bör ansökan skrivas på ett A4 blad och innehålla fullständiga personuppgifter, adress och kort beskrivning av den sökandes situation. Ansökan skall vara undertecknad av den sökande. Enligt skattelagstiftningen får stiftelsens enskilda bidrag endast gå till ekonomiskt behövande personer. Detta innebär att den sökandes sammantagna inkomst för 2014 inte får överstiga fyra prisbasbelopp (4x44.400=177.600:-) och förmögenheten understiga ett prisbasbelopp (44.400:-).

Intyg

Sökandes uppgifter skall bestyrkas och ev kompletteras av diakon, kurator, läkare, distriktssköterska, präst, socialsekreterare eller annan som har god kännedom om den sökandes förhållanden. Telefonnummer till intygsgivaren bör anges.

Bidrag

Bidrag lämnas normalt med 3000-5000:- och utbetalas under december månad.

Tid för ansökan

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 oktober under denna adress:

Axel Linders Stiftelse 
c/o Sven-Åke Mökander
Markgatan 39
441 51 Alingsås
Telefon: 0763-265533

Publicerad:
Uppdaterad: