Sahlgrenska akademins kurskatalog HT 2017

Kurskatalog höstterminen 2017 (öppnar för ansökan 1 april)

Sahlgrenska akademins kurskatalog för kurser på forskarnivå höstterminen 2017 är endast öppen för ansökan 1 - 21 april 2017. Observera att du måste vara antagen till utbildning på forskarnivå för att söka kurser*. Nedanstående information är endast applicerbar då katalogen är öppen.

* Du som inte är antagen till utbildning på forskarnivå, kan kontakta respektive kursledare för att efteranmäla dig till kursen EFTER att du blivit antagen som doktorand. Skicka med ditt antagningsbesked.

De aktuella kurserna hittar du i vänstermenyn under respektive (engelsk) rubrik/tema. Observera att du i vissa fall måste scrolla ner på sidan för att se samtliga kurser inom en kategori.

Bekräftelse och antagning
När du skickat din kursansökan kommer du att få en bekräftelse via e-post. Kontakta tanja.johansson@sahlgrenska.gu.se om du inte får någon bekräftelse. OBSERVERA att kursdatum i bekräftelsen inte stämmer, det är datum i kurskatalogen som gäller. Meddelandet innehåller även en avbokningslänk där du kan avboka din kursansökan. Efter ansökningstidens utgång meddelar du förhinder direkt till respektive kursledare. Efter behörighetgranskning och urval kommer respektive kursgivare att meddela dig om du är antagen till den kurs du sökt och du får också besked om du inte skulle få plats på kursen.
                                              
http://medarbetarportalen.gu.se/kompetensutveckling/fakultetsspecifika+utbildningar/sa/kurser-pa-forskarniva;jsessionid=chcg10chul4k13zazybjyd70k?skipSSOCheck=true&referer=http%3A%2F%2Fsahlgrenska.gu.se%2Fdoktorandportalen%2Fdoktor_fran_start_till_mal%2Fkurser

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18