Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Resebidrag ur Knut & Alice Wallenbergs stiftelse

Publicerad:

Ledigkungörelse av resebidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse/ Travel grants for young researchers from Knut and Alice Wallenberg Foundation

Ansökan om bidrag ur Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har sedan 1968 årligen ställt vissa medel till förfogande för främst yngre forskares resor.

Bidragen ska främst beviljas till yngre forskare. Till yngre forskare kan i detta sammanhang räknas dels sådan universitetslärare/-forskare som bedriver forskning i eller vid sidan av universitetstjänst, vilken kan betraktas som rekryteringstjänst till senior befattning (t.ex. professur, högskolelektorstjänst och motsvarande) dels doktorander som arbetar på sin avhandling. Medel kan undantagsvis användas för att finansiera besök av utländska gästforskare.

Vid tilldelning till sökande vid Sahlgrenska akademin används följande kriterier vid prioriteringen:

  • Bidrag kan beviljas för att delta i kongress, symposium, workshop och liknande. För att kunna beviljas bidrag för dessa ändamål fordras att sökanden deltar aktivt med presentation av egna ”papers”, ”posters” eller liknande eller är kallad att leda vissa aktiviteter.
  • Om bidrag beviljas till kongressdeltagande kan vanligtvis inte mer än en person vid varje avdelning räkna med bidrag för att bevista samma kongress.
  • Medel tilldelas normalt sett inte till sökande som är docent.
  • Bidrag som beviljas är i regel avsedda att täcka kostnader för biljetter. Bidrag utgår som regel inte till resor inom Sverige eller kortare resor inom Norden. Bidrag till resor som redan har företagits vid ansökningstillfället d v s före 2016-09-15 beviljas inte.
  • Det vägs in i bedömningen av en ansökan om sökanden under de närmast föregående åren erhållit ”Wallenbergmedel”. Sökande som redan beviljats resebidrag ur Sahlgrenska akademins fonder för ograduerade forskare kommer inte i fråga för ”Wallenbergmedel” under samma år.

Ansökan ska göras på särskild blankett, daterad 2016-06-20. Mer information och blankett går att hämta från www.gu.se/forskning/stipendier/gustipendier/wallenberg_resebidrag/ 

För eventuella frågor kontakta Kristina Johansson på e-post kristina.johansson@gu.se eller på telefon 786 6927.

Ansökan i ett (1) exemplar ska ha inkommit senast torsdagen den 15 september 2016 till: Sahlgrenska akademin, ekonomiavdelningen, att Kristina Johansson, Box 4

Ansökningsblankett 
Ledigkungörelse

Publicerad: