Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Resebidrag till internationella kongresser ur donationsmedel 2017

Publicerad:

Sahlgrenska akademins kansli Kristina Johansson kristina.johansson@gu.se tfn 031-786 6927

Härmed ledigkungörs resebidrag till internationella kongresser ur donationsmedel 2017

För att förbättra möjligheterna för Sahlgrenska akademins registrerade doktorander samt nyligen disputerade forskare att söka resebidrag, utannonseras resebidrag ur donationsmedel med sista ansökningsdag den 1 mars 2017. Resebidrag kan beviljas till internationella kongresser under förutsättning att aktivt deltagande planeras ske, d v s som föredragshållare eller ansvarig för posterpresentation.

Tilldelningen av resebidrag kommer att vara beroende av tillgängliga medel. Om resurserna inte räcker till alla sökande sker prioritering grundad på ansökningarna.

Behöriga att söka är doktorander, d v s vid Sahlgrenska akademin i Göteborg antagna forskarstuderande, samt nyligen disputerade forskare, d v s disputerade VT 2016 eller senare.

Tidigare beviljat resebidrag ska vara redovisat innan nytt resebidrag beviljas.

Endast en resa per kalenderår kan beviljas. Om ett bidrag har beviljats för resa under 2017 från utlysningen av resebidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse hösten 2016 kan inte bidrag erhållas ur denna utlysning.

Resebidrag kan beviljas för resor under hela 2017 (januari – december). Ansökan ska göras på särskild blankett, daterad 2017-01. Blanketten hämtas från: https://gubox.box.com/ansökningsblankett

Underskrift från prefekt eller motsvarande måste finnas med på ansökan.

Beviljat bidrag rekvireras efter genomförd resa. Utbetalning sker till berörd institution.

För eventuella frågor kontakta Kristina Johansson på e-post kristina.johansson@gu.se eller på telefon 786 6927.

Ansökan i ett (1) exemplar ska ha inkommit senast onsdagen den 1 mars 2017 till:

Sahlgrenska akademins kansli, ekonomiavdelningen, att: Kristina Andersson, Box 400, 405 30 Göteborg.

Anslås 2017-01-18: Sahlgrenska akademins institutioner, Sahlgrenska akademins webbplats, Akademiliv, Medicinska Veckoprogrammet

Ansökan om resebidrag till doktorander och nyligen disputerade
Application för travel grants för third-cycle students and students recently awarded a third-cycle degree

 

                                   

Publicerad: