Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nu kan ni söka medel från Stiftelsen Handlanden Hjalmar/Herman Svenssons forskningsfond

Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons forskningsfond och Stiftelsen Handlanden Herman Svenssons fond för blinda och synsvaga

Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons forskningsfond ledigförklarar cirka 2,3 miljoner kronor för forskning vid Göteborgs universitet, "som riktar sig på medicinska och sociala problem rörande en rimlig barnbegränsning eller en förbättring av mentala funktioner eller rörelsefunktioner hos åldring".

Stiftelsen Handlanden Herman Svenssons fond för blinda och synsvaga ledigförklarar cirka 144 868 kronor för forskning vid Göteborgs universitet "kring och utveckling av hjälpmedel för blinda och synsvaga".

Endast undantagsvis kan anslag över 40 000 kronor beviljas för enskilt projekt. Medel för enbart kongressresor eller till egen lön beviljas ej.

Ansökan i år görs digitalt på följande länk: https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/hjalmar_svensson/minsida/login/enkel

På s 2 av den digitala ansökan under rubriken "Anslagsförvaltare" noteras Göteborgs Universitets organisations nr 202100-3153 och att "företagsnamn" är Göteborgs Universitet. I övrigt kan denna sektion lämnas blank. Byt inte till privatperson.

På s 3 under rubrik "Ändamål/Purpose" klicka enbart på projektfinansiering/project funding.

KLICKA INTE PÅ RESEBIDRAG/TRAVEL EXPENSES som är inte tillåtna på dessa forskningsfonder.

På s 3 under rubrik "Tidigare erhållna medel"- detta avser tidigare erhållna medel från

Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons forskningsfond/ Stiftelsen Handlanden Herman Svenssons fond för blinda och synsvaga. Ange år och belopp.

Bifoga följande som bilagor/attachments: Forskningsplan och när aktuellt eventuell vetenskaplig redovisning av tidigare erhållet anslag från dessa fonder.

Din digitala ansökan skall ha inkommit senast den 20 april klockan 16.00

Eventuella frågor besvaras av Anja Andersson anja.andersson@gu.se
tel. 031‐343 4216, 031-786 4125

 

Senast uppdaterad: 2020-03-24 11:40